Polska po 1989 roku

12.10.2017

W Rzymie wręczono polsko-ukraińskie Nagrody Pojednania

W Rzymie wręczono w czwartek Nagrody Pojednania przyznawane przez kapitułę Pojednania Polsko-Ukraińskiego. Wśród laureatów są polska, ukraińska i słowacka sekcja Radia Watykańskiego oraz Kongregacja Kościołów Wschodnich.

Podczas uroczystości w Ukraińskim Papieskim Kolegium w Wiecznym Mieście nagrodę wręczono też Sekretariatowi ds. Komunikacji koordynującemu pracę watykańskich mediów.

Obecni byli zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk i prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich kardynał Leonardo Sandri.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, watykańska Kongregacja została nagrodzona za wspieranie potrzeb duchowych i materialnych wspólnot należących do Kościołów Wschodnich na Ukrainie i w Polsce, a także za "szczególną wrażliwość i życzliwość wobec Kościołów Europy środkowo-wschodniej".

Polska, ukraińska i słowacka redakcja papieskiej rozgłośni otrzymały nagrodę za obiektywny i wolny od uprzedzeń sposób informowania, a także w uznaniu dla roli, jaką pełniły w czasach komunizmu.

"Dzięki emitowanym liturgiom w językach narodowych wierni mogli odczuwać wsparcie duchowe oraz jedność z całym Kościołem powszechnym" - głosi uzasadnienie. Ponadto jest w nim mowa o tym, że w audycjach tych trzech sekcji językowych informowano o działaniach podejmowanych przez papieży na rzecz "obrony praw wierzących w Polsce, na Ukrainie i Słowacji".

Wręczenie nagród odbyło się w związku z zorganizowaną w Rzymie międzynarodową konferencją "Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego". Uczczono nią 30. rocznicę spotkania przedstawicieli Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Konferencji Episkopatu Polski w Rzymie w październiku 1987 roku z inicjatywy św. Jana Pawła II. Podpisano wtedy deklarację o przebaczeniu i pojednaniu między Polakami i Ukraińcami. Na czele delegacji obu stron stali prymas Polski kardynał Józef Glemp i zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, arcybiskup większy Lwowa kardynał Myrosław Lubacziwski.

Głównym celem rocznicowych obrad w Wiecznym Mieście było przedstawienie 30 lat starań Kościoła katolickiego na rzecz dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego.

W środę uczestnicy konferencji modlili się o pojednanie polsko-ukraińskie przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej. Arcybiskup Światosław Szewczuk, który przewodniczył modlitwie, nazwał papieża Polaka "patronem polsko-ukraińskiego pojednania".

W czwartek delegaci wzięli udział w liturgii pod przewodnictwem papieża Franciszka w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej z okazji stulecia Kongregacji Kościołów Wschodnich i Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich.

W czasie spotkania z Franciszkiem przed kilkoma dniami arcybiskup Szewczuk ponownie zaprosił papieża na Ukrainę.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ jo/ mc/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL