Władze RP na uchodźstwie

12.12.2016 aktualizacja 13.12.2016

W Senacie o 25. rocznicy zakończenia misji Rady Narodowej

Upamiętnienie 25. rocznicy zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, która przez 52 lata emigracyjnej walki „była depozytariuszem naszej niepodległości”, zakłada projekt uchwały, który poparli w poniedziałek senatorowie komisji ustawodawczej.

Pierwsze czytanie projektu uchwały z okazji 25. rocznicy zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie odbyło się na poniedziałkowym posiedzeniu senackiej komisji ustawodawczej.

„Ponad pół wieku bezinteresownej i ofiarnej pracy członków Rady Narodowej na rzecz Ojczyzny w trudnych warunkach emigracyjnej tułaczki jest wzorem i zobowiązaniem dla obecnego i przyszłych pokoleń Polaków” – podkreślił w uzasadnieniu uchwały jej wnioskodawca, senator Jan Żaryn (PiS). Jak przypomniał w tekście, pomimo podwójnej agresji na Polskę we wrześniu 1939r. – Niemiec i Związku Sowieckiego - oraz okupacji całego terytorium RP, nie doszło do likwidacji Państwa Polskiego.

„Zgodnie z zapisami Konstytucji władze Rzeczpospolitej podjęły misję walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Najpierw we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii sprawował swoją funkcję Prezydent RP, a także powołana przez niego Rada Ministrów. Troską polskich władz na uchodźstwie było zachowanie wszelkich atrybutów suwerennego i demokratycznego państwa” – napisał.

„Realizując tę misję, Prezydent RP Władysław Raczkiewicz powołał dekretem z dnia 9 grudnia 1939r. +na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, Radę Narodową, jako organ doradczy Prezydenta Rzeczpospolitej i Rządu+. W ten sposób władza wykonawcza realizowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej i Radę Ministrów zyskała wsparcie w postaci organu przedstawicielskiego, mającego w trudnych warunkach emigracyjnych być namiastką parlamentu wolnej Polski” – dodał.

Żaryn przypomniał także, że Rada Narodowa działała w różnych formułach i składach przez cały okres funkcjonowania władz RP na uchodźstwie, a jej misji nie zakończyło przekazanie do kraju przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego insygniów prezydenckich w dniu 22 grudnia 1990r. „Wierna swojemu powołaniu, rozwiązała się dopiero po przeprowadzeniu w Polsce w pełni wolnych i demokratycznych wyborów, czyli wraz z rozpoczęciem w listopadzie 1991r. I kadencji Sejmu i II kadencji Senatu” – napisał.

„Jej ostatnia sesja w dniu 8 grudnia 1991r. stanowiła symboliczne zamknięcie dziejów powojennej emigracji niepodległościowej” – podkreślił. Projekt uchwały trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu.(PAP)

oma/ jm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL