Polska po 1989 roku

28.02.2019

Wicemarszałek Senatu: Polska niezmiennie popiera integralność terytorialną Gruzji i jej suwerenność

Polska niezmiennie popiera integralność terytorialną Gruzji i jej suwerenność; nie akceptujemy polityki zbrojnego podboju, terytorialnej aneksji i politycznej destabilizacji sąsiadów, prowadzonej przez Rosję - oświadczyła w czwartek wicemarszałek Senatu Maria Koc (PiS).

W środę i w czwartek w Senacie odbyło się dwudniowe posiedzenie I Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji.

Koc podkreśliła podczas konferencji prasowej na zakończenie sesji Zgromadzenia, że wydarzenie "potwierdza bardzo dobre relacje" pomiędzy Polską i Gruzją oraz "daje impuls do ich zacieśnienia i podniesienia na jeszcze wyższy poziom".

Jak wskazała, oprócz podobieństwa, oba kraje łączą też wspólne zagrożenia, a także priorytet zachowania pokoju oraz stabilizacji w Europie i na całym świecie. "Wierzymy, że tylko integracja europejska i euroatlantycka stanowi gwarancję długofalowej stabilności, rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa na całym kontynencie" - mówiła wicemarszałek Senatu.

Zapewniła, że Polska wspiera unijne i euroatlantyckie aspiracje Gruzji, ponieważ chce, aby mogła ona mieć "te same szanse i to samo poczucie bezpieczeństwa, które ma Polska". Oceniła, że klucz do sukcesu akcesyjnego Gruzji do NATO i UE, "leży przede wszystkim w rękach samych Gruzinów". "Demokratyczna, dobrze rządzona Gruzja, to kraj, którego udział w strukturach zachodnich nie będzie budził wątpliwości" - podkreśliła Koc. Zadeklarowała, że Polska jest gotowa pomóc Gruzji w osiągnięciu tego celu.

Wicemarszałek Senatu zapewniła również, że Polska niezmiennie popiera integralność terytorialną Gruzji i jej suwerenność. "Nie akceptujemy polityki zbrojnego podboju, terytorialnej aneksji i politycznej destabilizacji sąsiadów, prowadzonej przez Rosję" - oświadczyła Koc.

Zgromadzenie przyjęło deklarację końcową, którą w czwartek po południu podpisała wicemarszałek Koc (przewodnicząca polskiej delegacji do Zgromadzenia) oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Gruzji George Volski.

Volski podkreślił, że podpisany dokument nie jest dla Gruzinów tylko deklaracją, ale "niesie on za sobą bardzo ważny przekaz". "Wskazuje kierunki, które mają być zaprezentowane i zaimplementowane" - powiedział. Wiceprzewodniczący Parlamentu Gruzji powiedział też, że w deklaracji końcowej bardzo ważny jest "wymiar wzajemnego wsparcia w różnych działaniach" oraz "wizja strategicznej przyszłości" obu krajów.

W dokumencie końcowym I posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji, podkreślono m.in. wagę współpracy międzyparlamentarnej w stosunkach dwustronnych i stosunkach z państwami sąsiadującymi. Zgromadzenie wyraziło przekonanie "o korzyściach płynących z podtrzymywania dalszego rozwoju relacji politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych".

Przedstawiciele obu parlamentów potwierdzili swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji oraz potępili agresję Rosji na Gruzję w sierpniu 2008 r., a także trwającą nielegalną okupację regionów Gruzji, Abchazji i Cchinwali/Osetii Południowej przez Rosję. Zwrócili również uwagę, na "poważne naruszanie praw człowieka na okupowanych terytoriach i pozbawienie osób wewnętrznie przesiedlonych, prawa powrotu do miejsc pochodzenia".

Zgromadzenie wezwało Rosję "do bezwarunkowego wdrożenia wszystkich zobowiązań wynikających z porozumienia w sprawie zawieszenia broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w którym rolę mediatora pełniła UE, konstruktywnego udziału w międzynarodowych rozmowach genewskich w celu osiągnięcia postępów w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa i spraw humanitarnych.

Politycy oświadczyli również, że "niepodległość Gruzji, jej integralność terytorialna oraz przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej i NATO stanowią kluczowe elementy stabilności demokratycznej, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego w Europie". W dokumencie podkreślono znaczenie umacniania współpracy gospodarczej między Polską a Gruzją.

Zgromadzenie zachęca także do "podejmowania wspólnych działań między Polską a Gruzją w obszarze komunikacji strategicznej oraz do dostosowywania wspólnych działań, aby przeciwdziałać dezinformacji".

Parlamentarzyści wyrazili "zadowolenie ze skutecznej współpracy i bezpośredniej wymiany doświadczeń" między Polską i Gruzją na poziomie władz lokalnych, zachęcając do ich dalszego poszerzania i pogłębiania.

W I Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji biorą udział delegacje w składzie: 10 parlamentarzystów z Sejmu i Senatu oraz 10 parlamentarzystów z Parlamentu Gruzji. Polska delegacja do Zgromadzenia składa się z 7 posłów i 3 senatorów; przewodniczącą jest wicemarszałek Senatu Maria Koc (PiS).

Zgromadzenie będzie obradować na sesjach plenarnych, które odbywać się będą raz w roku, na przemian w Polsce i w Gruzji. Kancelaria Senatu podkreśliła, że kontynuację działalności pomiędzy sesjami zapewni czteroosobowe Prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

Izba Niższa podjęła uchwałę o powołaniu Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji 22 marca 2018 r., a 11 kwietnia 2018 r. analogiczny dokument przyjął Senat. Natomiast w parlamencie Gruzji, to nowe forum współpracy polsko-gruzińskiej utworzono 20 kwietnia 2018 r. Statut Zgromadzenia podpisał 5 listopada 2018 r. w Tbilisi marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas oficjalnej wizyty w Gruzji. (PAP)

autor: Anna Tustanowska, Edyta Roś

amt/ ero/ mrr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL