Inne

18.04.2014 aktualizacja 14.07.2016

Wręczono nagrody w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

Laureaci konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Fot. IPN Laureaci konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Fot. IPN

- To jest młode, nowe pokolenie, bez osobistego doświadczenia w PRL, które może wnieść nowe spojrzenie na historię Polski XX wieku - powiedział prezes IPN dr Łukasz Kamiński podczas środowej uroczystości wręczenia nagród w szóstej edycji konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. IPN wspólnie z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk jest organizatorem Konkursu, któremu patronuje Władysław Pobóg-Malinowski.

Uroczystość w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki zgromadziła liczne grono historyków, były również rodziny i znajomi laureatów.

Na konkurs nadesłano 24 prace magisterskie oraz osiem doktorskich. Oceniała je komisja w składzie: prof. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. Andrzej Chojnowski, prof. Tomasz Szarota, dr hab. Marek Kornat, dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. Antoni Dudek i dr Władysław Bułhak (sekretarz).

Prezes IPN powiedział również, że nagrody i wyróżnienia w Konkursie są potwierdzeniem wcześniejszych wysokich ocen promotorów i recenzentów ich prac. - Takie potwierdzenie jest bardzo ważne - podkreślił prezes IPN. Dr  Andrzej Koryn, zastępca dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, drugiego obok IPN organizatora Konkursu zadeklarował chęć wspólnej organizacji kolejnych jego edycji. - Zależy nam na współpracy z największą placówką zajmującą się II wojna światową i PRL - powiedział.

Nagrody wręczali laureatom dr Łukasz Kamiński, dr Andrzej Koryn oraz profesor Andrzej Paczkowski. Po części oficjalnej prowadzący spotkanie dr Władysław Bułhak zaprosił wszystkich na poczęstunek, gdzie była okazja do indywidualnego składania gratulacji i swobodnej wymiany poglądów.

Na konkurs nadesłano 24 prace magisterskie oraz osiem doktorskich. Oceniała je komisja w składzie: prof. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. Andrzej Chojnowski, prof. Tomasz Szarota, dr hab. Marek Kornat, dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. Antoni Dudek i dr Władysław Bułhak (sekretarz).

W kategorii prac magisterskich I nagrodą w kwocie 10 tys. zł uhonorowano:

Kingę Żelazko z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za pracę „Metody kamuflażu zbrodni nazistowskich na ludności żydowskiej".

Dwie równorzędne II nagrody w wysokości 5 tys. zł otrzymali:

Adam Zabłocki z Uniwersytetu w Białymstoku za pracę „Urząd Bezpieczeństwa w Suwałkach 1944-1956. Powstanie i działalność";

Paweł Wrona z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za pracę „Armia Komendanta. Związek Strzelecki na Lubelszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej".

Wyróżnienia przyznano:

Adamowi Radosławowi Suławce za pracę „Ukraiński Jeremiasz. Życie i działalność biskupa stanisławowskiego bł. Grzegorza Chomyszyna (1867–1945)";

Tomaszowi Leszkowiczowi za pracę „Polityka prasowa PZPR w latach 1971–1975". Obaj są absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego.

W kategorii prac doktorskich dwie różnorzędne II nagrody w kwocie 12,5 tys. zł przyznano:

Magdalenie Heruday-Kiełczewskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Sorbony za pracę „Solidarność nad Sekwaną: działalność Komitetu Koordynacyjnego NSZZ Solidarność w Paryżu 1981–1989";

Bartłomiejowi Różyckiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za pracę „Polska Ludowa wobec Hiszpanii frankistowskiej i hiszpańskiej transformacji ustrojowej 1945–1977". 

Dwa wyróżnienia otrzymali

Dominika Czarnecka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za pracę „Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w PRL i III Rzeczypospolitej";

Krzysztof Zajączkowski z Uniwersytetu Śląskiego za pracę „Westerplatte. Mechanizmy kształtowania się i funkcjonowania miejsca pamięci".

(IPN)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL