Polska po 1989 roku

06.06.2016 aktualizacja 18.07.2016

Imprezy naukowe, kulturalne, sportowe na 700-lecie Lublina

Panorama Lublina, widok na wieżę trynitarską i katedrę. Fot. PAP/W. Pacewicz Panorama Lublina, widok na wieżę trynitarską i katedrę. Fot. PAP/W. Pacewicz

Wielokulturowe dziedzictwo Lublina, Unia Lubelska, Lubelski Lipiec, KUL, lubelskie teatry alternatywne przywołane będą podczas obchodów 700-lecia Lublina, które potrwają przez cały 2017 r. Zaplanowano wiele wydarzeń naukowych, artystycznych, społecznych, sportowych.

„700-lecie daje możliwość, by nasze miasto +wybrzmiało+ swoją historią i teraźniejszością. Ma nam przynieść poczucie, że jesteśmy wielcy naszą historią, potencjałem, aktywnością, umiejętnością budowania współpracy. Jesteśmy dziś atrakcyjni dla tych, którzy patrzą na Polskę wschodnią, nie tylko, aby poznać nasze miasto, ale też tu mieszkać, inwestować, studiować” – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Jubileusz 700-lecia Lublina to – zdaniem dyrektora wydziału kultury lubelskiego ratusza Michała Karapudy – dobra okazja, by przypominając tradycje i historię „na nowo zdefiniować miasto” i pokazać je jako ambitne, otwarte na świat, obywatelskie, akademickie, tętniące życiem artystycznym. „Wielką gwiazdą tego jubileuszu będzie Lublin i jego mieszkańcy” - zaznaczył Karapuda.

„700-lecie daje możliwość, by nasze miasto +wybrzmiało+ swoją historią i teraźniejszością. Ma nam przynieść poczucie, że jesteśmy wielcy naszą historią, potencjałem, aktywnością, umiejętnością budowania współpracy. Jesteśmy dziś atrakcyjni dla tych, którzy patrzą na Polskę wschodnią, nie tylko, aby poznać nasze miasto, ale też tu mieszkać, inwestować, studiować” – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Podczas obchodów 700-lecia Lublina przypomniane będą ważne wydarzenia w historii miasta m.in. zawarcie w 1569 r. unii polsko-litewskiej zwanej Unią Lubelską, strajki w 1980 r. - nazwane Lubelskim Lipcem - które zapoczątkowały falę protestów robotniczych w Polsce, powołanie w 1578 r. Trybunału Koronnego, utworzenie w 1918 r. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1930 r. – uczelni rabinackiej Jesziwy Chachmej (Uczelnia Mędrców).

Historii Lublina i znaczeniu tego miasta w historii Polski i Europy poświęcony będzie cykl konferencji naukowych oraz publikacji. Naukowcy będą dyskutować m.in. o miejscu Lublina w historycznym rozwoju administracji państwowej i samorządowej oraz sądownictwa, o wielokulturowości Lublina, o roli i znaczeniu mieszkającej tu przez wieki społeczności żydowskiej.

Szczególnie bogaty będzie program artystyczny. Oprócz specjalnych edycji odbywających się cyklicznie w Lublinie festiwali – m.in. Nocy Kultury, Carnavalu Sztukmistrzów, Jarmarku Jagiellońskiego, Festiwalu Tradycji I Awangardy Muzycznej „Kody”, Konfrontacji Teatralnych – zaplanowano wiele imprez i wydarzeń specjalnie na jubileusz 700-lecia. Będą to m.in. premiera filmu Juliusza Machulskiego „Volta” (którego akcja rozgrywać się będzie w Lublinie), Festiwal Unii Lubelskiej, 40. Europejska Konwencja Żonglerska, Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon, widowiska teatralne inspirowane historią miasta oraz powieściami kryminalnymi Marcina Wrońskiego, których akcja toczy się w dawnym Lublinie.

W programie obchodów znajdą się także działania społeczne mające na celu integrację i aktywizację osób z różnych grup. Zaplanowano m.in. Tydzień Dialogu Międzypokoleniowego, Lubelskie Dni Seniora, festiwale - Lublin dla Dzieci, Kobiety inspirują Lublin.

Prowadzone mają być też różnorodne działania edukacyjne poświęcone popularyzacji historii miasta, jego symboli i barw. Specjalne programy edukacyjne i konkursy na temat dziedzictwa Lublina będą organizowane m.in. w szkołach i instytucjach kultury.

Zaplanowano także imprezy sportowe – m.in. rozgrywki Euro2017 w kategorii do lat 21, mistrzostwa Polski w pływaniu, specjalne edycje Maratonu Lubelskiego i Festiwalu Sportów Ekstremalnych – Lublin Sportival.

W czasie jubileuszu podczas Wielkiego Święta Lubelskich Dzielnic, prowadzone będą różne projekty i programy we wszystkich 27 dzielnicach Lublina. Planowany jest też Światowy Zjazd Lublininan, a także wyemitowanie okolicznościowej monety oraz znaczka pocztowego.

Lokacji Lublina na prawie magdeburskim dokonał w 1317 r. książę Władysław Łokietek. Lokacja ta nadawała określone prawa mieszkańcom m.in. samorząd, który dawał możliwość samodzielnego funkcjonowania, ale także zasady handlowania, urządzania targów i jarmarków, co dawało miastu impuls do rozwoju. Łokietek nadał miastu 100 łanów gruntów ornych, czyli około 2,5 tys. hektarów, a także zwolnił mieszkańców z opłat i czynszów na 20 lat. Akt lokacyjny był obowiązującym prawem, na podstawie którego Lublin funkcjonował aż do końca XVIII w. Oryginalny dokument przywileju lokacyjnego miasta Lublina z 15 sierpnia 1317 r. znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie.

„Podczas Wielkiego Jubileuszu chcemy dokonać nowej, symbolicznej lokacji Lublina, tym razem nie na prawie magdeburskim, ale na prawie obywatelskim” – dodał Karapuda.(PAP)

ren/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL