Religia

19.02.2019

Małżeństwo Grzybowskich odznaczone orderem papieskim Pro Ecclesia et Pontifice

Założyciele Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy zostali odznaczeni we wtorek papieskim orderem Pro Ecclesia et Pontifice. Odznaczenie odebrali z rąk metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza podczas uroczystości w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Medal "Pro Ecclesia et Pontifice" (Dla Kościoła i Papieża) to jedno z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej w kształcie krzyża. Przyznaje go papież w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła, na wniosek biskupa diecezjalnego. Odznaczenie może otrzymać osoba świecka.

Kard. Nycz podczas uroczystości wręczenia orderu podkreślił, że laureaci są ludźmi związanymi z Kościołem, rodziną i z małżeństwem. "Są znani w Polsce i na całym świecie, a także w Stolicy Apostolskiej od wielu, wielu lat" – dodał. Kardynał Nycz wyraził radość, że takie uroczystości, "za którymi stoi wielka służba i wielka praca, mogą się odbywać w Domu Arcybiskupów Warszawskich".

Kardynał Nycz podkreślił, że jest to jedno z najważniejszych odznaczeń w Kościele dla świeckich. Wyróżnia "wybitne zasługi, prace o charakterze ponadparafialnym, ponaddiecezjalnym, ponadpolskim, ludzi, którzy dla celów związanych z życiem Kościoła, z apostolstwem i z ewangelizacją poświęcają znaczną część swojego życia".

Jerzy Grzybowski, odbierając papieski order, powiedział: "Jesteśmy bardzo wzruszeni i przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu i Kościołowi, dziękujemy papieżowi Franciszkowi, kardynałowi Nyczowi i wszystkim, którzy przyczynili się do tej uroczystości".

O założonym nieco ponad 40 lat temu Stowarzyszeniu Spotkania Małżeńskie mówią, że to ostatnia deska ratunku i droga do świętości. Stowarzyszenie prowadzi warsztatowe rekolekcje dla małżeństw. Służą pogłębieniu, a często odbudowaniu, więzi małżeńskiej. Rekolekcje są otwarte także dla związków nieformalnych dzięki organizowanym rekolekcjom dla powtórnych związków po rozwodzie.

Irena i Jerzy Grzybowscy stworzyli w Polsce 26 ośrodków Spotkań Małżeńskich. Co roku organizują około 80-90 tzw. weekendów rekolekcyjnych dla małżeństw, a ponadto kilkadziesiąt serii wieczorów dla zakochanych i rekolekcji dla narzeczonych – kursów przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa. Kadrę animatorów tworzy aktualnie 298 małżeństw oraz 92 kapłanów i jedna siostra zakonna. Oddzielny program stowarzyszenie proponuje kapłanom, alumnom seminariów duchownych i osobom życia konsekrowanego.

W kadencji 2009-2013 r. Irena i Jerzy Grzybowscy byli członkami Rady Duszpasterskiej przy Arcybiskupie Warszawskim. Są autorami licznych publikacji dotyczących małżeństwa, przygotowania do małżeństwa i duchowości małżeńskiej. We wrześniu 2018 r. zostali uhonorowani medalami "Za Zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”.

Twórcy Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy są z wykształcenia geografami. Mają dwie córki. Irena Grzybowska przez wiele lat pracowała w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo jako asystentka w Katedrze Geografii Fizycznej, później jako kustosz w bibliotece Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Dr Jerzy Grzybowski pracował jako asystent, a później adiunkt w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1976-1990), następnie jako redaktor i redaktor naczelny miesięcznika "Misjonarz" (1990-2008), wydawanego przez Zgromadzenie Księży Werbistów. W latach 1996-2004 był członkiem Zespołu Koordynacyjnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, a od 2004 r. jest członkiem jej rady programowej.

Medalem Pro Ecclesia et Pontifice w najbliższych dniach uhonorowany zostanie także profesor nauk medycznych Marek Krawczyk, wybitny chirurg i wychowawca. Uroczystość wręczenie medalu odbędzie się w środę 27 lutego. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL