Kultura i sztuka po 1989 roku

09.01.2019

MKiDN: 8 lutego mija termin nadsyłania wniosków w konkursie „Zabytek Zadbany”

8 lutego mija termin nadsyłania wniosków w konkursie „Zabytek Zadbany”, który ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami - poinformowało MKiDN. Konkurs adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

MKiDN przypomina, że konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, a nadzór nad nim w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Zgłoszenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

MKiDN wyjaśnia, że konkurs ma na celu "promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków".

Zgłoszenia do konkursu można składać w następujących kategoriach: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); adaptacja obiektów zabytkowych; architektura i budownictwo drewniane; zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne) oraz kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których wyłoni jednego laureata, zaś trzy pozostałe otrzymają – wyróżnienia. W kategorii specjalnej - właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem - wyłonione zostaną jeden lub dwa (ex aequo) obiekty, które otrzymują tytuł laureata, nie ma wyróżnień.

Ogłoszenie listy nominowanych następuje w terminie do 31 marca roku, w którym odbywa się dana edycja konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wraz z wręczeniem nagród, następuje podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, odbywających się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków. Podczas gali prezentowane są wszystkie nominowane zabytki. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych: www.kultura.gov.pl i www.nid.pl.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice "Zabytku Zadbanego" do oznakowania obiektów. Same zaś zabytki są prezentowane w wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które będą przekazane właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ agz/

                                                                                                                                                                          

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL