Polska po 1989 roku

18.04.2019

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski podczas konferencji prasowej organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Fot. PAP/P. Supernak Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski podczas konferencji prasowej organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Fot. PAP/P. Supernak

Wręczenie wyróżnień dla osób zajmujących się dziedzictwem kulturowym, rozstrzygnięcie konkursu na „Zabytek Zadbany”, debaty i warsztaty zaplanowano na czas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Odbędą się one w dniach 24-25 kwietnia w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Tegoroczne obchody są organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i miasto Gdynia.

"Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w tym roku będziemy obchodzić w dniach 24-25 kwietnia w Gdyni. Dzięki bardzo aktywnemu zaangażowaniu władz tamtejszego samorządu wydaje mi się, że udało się w tym roku rzeczywiście to zaplanować w wyjątkowy sposób. Zatem to nie tylko uroczysta gala, podczas której będziemy wręczać i odznaczenia państwowe i nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na +Zabytek Zadbany+, ale także chcemy zaproponować uczestnikom tego wydarzenia kilka paneli dyskusyjnych" - powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski podczas czwartkowej konferencji w Warszawie.

Jak zaznaczył, organizatorzy pragną poruszyć różne ważne kwestie i rozpocząć dyskusję środowiskową. "Na temat tego czy dziedzictwo kulturowe może służyć rozwojowi czy to jest także świadectwo naszej przeszłości, czy jest tylko związane z historią czy także może być pewnym ważnym potencjałem, ważnym zasobem do budowania naszej przyszłości. I tę tendencję, żeby właśnie otwierać to święto na kolejnych interesariuszy, na kolejne społeczności, grupy osób, które wydaje nam się są albo powinny być zaangażowane w troskę o dziedzictwo kulturowe chcemy kontynuować" - mówił.

"W tym roku, w trakcie tego święta pragniemy także nagrodzić, docenić organizacje pozarządowe i wolontariuszy, którzy działają na rzecz dziedzictwa kulturowego. Chcemy w ten sposób symbolicznie wskazać, że skuteczna ochrona zabytków jest możliwa tylko wtedy, jeżeli w opiekę zaangażują się zarówno służby konserwatorskie, ale także środowisko właścicieli, opiekunów zabytków czy wreszcie całego społeczeństwa" - podkreślił Skaldawski.

Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała zaznaczyła, że jej miasto jest bardzo zaangażowane w ochronę dziedzictwa. "Uważamy, że określa ono naszą tożsamość, ale również bardzo intensywnie przekłada się na teraźniejszość" - podkreśliła.

"Poza typową działalnością dotyczącą dziedzictwa - to znaczy zachęcaniem do zwiedzania, oglądania, podziwiania, poszerzania swojej wiedzy - widzimy bardzo pozytywne efekty chociażby w zakresie estetyki naszego miasta. Widzimy coraz mniej tanich kopii, a coraz więcej inteligentnych nawiązań. Widzimy też silne zaangażowanie we wspólną ochronę dziedzictwa" - wyjaśniła Gruszecka-Spychała.

"Dlatego bardzo się cieszymy, że jest możliwość zorganizowania tego dnia u nas" - dodała wiceprezydent Gdyni.

Głównym punktem obchodów Międzynarodowego Dnia Zabytków będzie środowa gala, podczas której zaplanowano m.in. wręczenie odznaczeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, finał konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany" oraz prezentację najciekawszego projektu programu "Wspólnie dla dziedzictwa". Goście obchodów będą mogli również wziąć udział w debatach poświęconych problematyce ochrony i opieki nad zabytkami oraz warsztatach dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony 18 kwietnia na całym świecie, został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) w 1983 r. i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem Dnia jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony spuścizny minionych pokoleń.

W Polsce ideą obchodów jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów, opiekunów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ochrony. (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak

akn/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL