Religia

23.06.2018

Papież pozdrowił uczestników jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce

Biskup Jordan bardzo się natrudził, by naród powierzony jego pasterskiej trosce z pogańskich obrządków do wiary chrześcijańskiej doprowadzić – podkreślił papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do uczestników jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce.

Pierwsze biskupstwo polskie powstało w 968 roku, dwa lata po chrzcie Mieszka I. Historię polskiej hierarchii kościelnej zapoczątkował ustanowiony przez papieża Jana XIII biskup Jordan.

Obchody 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce, odbywające się pod hasłem "Poznań. Chrystus i my", zostały zainaugurowane w grudniu ub. roku. Główne uroczystości jubileuszowe trwają w Poznaniu od piątku.

W trakcie sobotniej mszy św. jubileuszowej, sprawowanej pod przewodnictwem legata papieskiego, prymasa Czech kard. Dominika Duki, odczytane zostało przesłanie papieża Franciszka skierowane do uczestników uroczystości.

Papież podkreślił w przesłaniu, że „za natchnieniem Ducha Świętego i za możną przyczyną Bogurodzicy Dziewicy Maryi, w kończącym się pierwszym tysiącleciu przepowiadania Ewangelii, tworzyły się nowe ziemie i nowe narody, które, po odrzuceniu starych wierzeń, religię chrześcijańską radośnie przyjmowały. Wśród nich był naród Polaków, który po chrzcie przyjętym przez księcia Mieszka I w roku 966, wciąż pragnął coraz bardziej postępować za Chrystusem i gorąco wiarę wyznawać”.

„Święta Matka Kościół, zawsze zatroskana, aby tak wielkie pragnienia wiecznej szczęśliwości zostały jak najlepiej spełnione, wkrótce wysłała tam misjonarzy i ustanowiła pierwszą diecezję w Poznaniu, której pierwszym biskupem był Jordan. Bardzo się on natrudził, ciesząc się niezwykłą przychylnością księcia Mieszka I, aby naród powierzony jego pasterskiej trosce z pogańskich obrządków do wiary chrześcijańskiej doprowadzić. Słuszną jest więc rzeczą, by był on wspominany przez tamtejszy Kościół lokalny, wedle słów Pisma Świętego: Pamiętajcie o waszych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże; wspominając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę” – dodał.

Papież przypomniał także żonę Mieszka I – Dobrawę; córkę czeskiego króla i wierną zwolenniczkę religii chrześcijańskiej. Jak wskazał, „Dobrawa sprowadziła ze sobą kapłanów i ich łagodnymi słowami oraz najwspanialszym wytrwałym przykładem w codziennym życiu wpływała na to, by co dopiero ochrzczony małżonek uświęcał się przez niewiastę”.

„Ta, która posłusznie opuściła ojczyznę i rodzinę oraz pokornie i wytrwale znosiła liczne przeciwności, dla współczesnych kobiet i mężczyzn może być zachętą do miłości, która cierpliwa jest i łaskawa, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” – podkreślił Franciszek.

Papież przekazał także swoje pozdrowienia oraz wyrazy szacunku i braterskiej miłości metropolicie poznańskiemu abp Stanisławowi Gądeckiemu, a także wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych.

„Kiedy zaś to błogosławione wspomnienie w uroczystość Świętego Jana Chrzciciela dobiegnie końca, jego błagajmy o wstawiennictwo u Boga, aby wszyscy ludzie w naszych czasach na całej ziemi poznali Chrystusa, swojego prawdziwego Odkupiciela i Boga, i Jego miłość oraz zachowywali przykazania” – napisał Franciszek.

Dodał, że Jan Chrzciciel, który „nie wahał się upomnieć króla, niech dzisiaj pobudzi swoim przykładem pasterzy, aby przygotowali Chrystusowi Panu doskonały lud i odważnie głosili prawdę Ewangelii, szczególnie troszczyli się i strzegli świętości małżeństwa i rodziny, udzielali ludowi łaski duchowych radości i dusze wszystkich wiernych kierowali na drogę zbawienia i pokoju”.

Po powstaniu w 968 roku biskupstwa, książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Biskupstwo poznańskie było wprost zależne od Stolicy Apostolskiej, w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa. W 1821 r. podniesiono je do rangi arcybiskupstwa i metropolii. Obecny metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki, jest 96. następcą biskupa Jordana. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL