Kultura i sztuka po 1989 roku

25.06.2019

Po raz pierwszy wręczono tytuły Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości

Dwie fundacje i dwie osoby prywatne zostały we wtorek nagrodzone tytułem Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości za zasługi dla promowania zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracji mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

Nagrodę przyznano w tym roku po raz pierwszy podczas uroczystej gali w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Laureaci zostali wyłonieni przez kapitułę, której przewodniczył Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, spośród 40 kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców.

W kategorii organizacji pozarządowych, instytucji, firm i grup nieformalnych laureatami zostali: Stowarzyszenie Interkulturalni.pl, które od dziewięciu lat działa na rzecz rozwoju społeczeństwa wielokulturowego oraz Fundacja Diversity Hub, zajmująca się różnorodnością kulturową w środowisku pracy.

W kategorii osób indywidualnych doceniono działania Urszuli Majcher Legawiec, która działa w Krakowie na rzecz wielokulturowego społeczeństwa jako prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego. Nagrodzona została również Olha Menko, redaktor naczelna portalu informacyjnego dla Ukraińców.

Jak podkreślił prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, krakowska historia ukazuje od wieków Kraków jako miasto otwarte i przyjazne, które zawdzięcza swoje dziedzictwo kulturowe nie tylko rdzennym mieszkańcom, ale również tym przyjezdnym z kraju i zagranicy.

„Kraków jest także obecnie miastem wielokulturowym, mamy tu olbrzymią liczbę obcokrajowców, osób różnej narodowości, nacji, wyznania” - zaznaczył Majchrowski i przypomniał, że jednym z przejawów tej wielokulturowości jest wniosek złożony niedawno przez społeczność ukraińską, dotyczący budowy cerkwi.

Jak przypomnieli inicjatorzy nagrody, wpisuje się ona w realizowany od 2016 roku Program Otwarty Kraków, którego celem jest realizacja polityki otwartości stolicy Małopolski na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i szerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

rgr/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL