Polska po 1989 roku

20.06.2018

Porozumienie ws. tarnogórskich obiektów wpisanych na listę UNESCO

Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (SMZT) będą współpracować w dziedzinie ochrony i rozwoju tarnogórskich obiektów, które przed rokiem zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Porozumienie w tej sprawie podpisali w środę rektor politechniki prof. Arkadiusz Mężyk i szef SMZT Zbigniew Pawlak. To pierwsza w Polsce tego rodzaju umowa pomiędzy uczelnią a organizacją pozarządową zarządzającymi obiektami o randze światowej.

Zapisy umowy były przygotowywane od kilku miesięcy, jeszcze za kadencji poprzedniego szefa SMZT Marka Kandzi. Umowę o wzajemnej współpracy podpisano w nietypowym miejscu - pod ziemią, w jednej z komór Zabytkowej Kopalni Srebra, która razem z innymi obiektami z Tarnowskich Gór została wpisana na listę UNESCO.

Porozumienie umożliwi nie tylko wymianę doświadczeń z zakresu budownictwa czy architektury, ale także realizację - poprzez granty i dotacje zewnętrzne - dużych projektów inwestycyjnych związanych np. z modernizacją przykopalnianego Skansenu Maszyn Parowych czy innych tarnogórskich obiektów z listy światowego dziedzictwa.

"Bardzo się cieszymy, to jest wspaniała możliwość rozwijania współpracy pomiędzy uczelnią ze względu na duże spektrum wydziałów, które są na uczelni, bardzo wielu specjalistów z rożnych obszarów może uczestniczyć w tych projektach. Jest to dla nas poligon doświadczalny" - komentował prof. Mężyk.

Dziękując za podpisanie porozumienia, prezes SMZT Zbigniew Pawlak podkreślił, że umożliwi ona lepszą ochronę obiektów z listy światowego dziedzictwa oraz zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Do tej pory Stowarzyszenie współpracowało jedynie z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, w zakresie koncepcji modernizacji Skansenu Maszyn Parowych.

Teraz współpraca będzie znacznie szersza. Będzie dotyczyła m.in. przygotowywania projektów badawczych, dydaktycznych, organizacji stażów i praktyk, współpracy przy wdrażaniu i upowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych, seminariów, konferencji.

Politechnika Śląska jest gotowa także do współpracy w zakresie kompleksowego przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, planowanej rozbudowy lub budowy nowych obiektów, a także różnego rodzaju ekspertyz. W umowie są również zapisy związane z opracowaniem projektów rewitalizacji, adaptacji do ruchu turystycznego oraz zabezpieczania zabytkowych wyrobisk podziemnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii z jednoczesnym zachowaniem ich historycznego charakteru.

"Chcemy się włączyć w dobre zachowanie tych zabytków, we wszystkie te działania związane z udostępnieniem ich dla zwiedzających. Ta spuścizna historyczna, to jest ogromny kawał historii, tradycji tej ziemi, może być bardzo ciekawą ofertą turystyczną również dla gości nie tylko z kraju, ale i ze świata" – zaznaczył rektor.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która zarządza dziedzictwem światowym UNESCO. (PAP)

autor: Krzysztof Konopka

kon/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL