Europa i świat po 1989 roku

10.11.2017

Powstaje katalog polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie

Z inicjatywy polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie powstaje katalog polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie. Udokumentowano już ponad 200 takich miejsc. Katalog na specjalnej stronie internetowej zostanie udostępniony w przyszłym roku.

"Ziemia wileńska, Litwa są naznaczone wieloma wydarzeniami historycznymi, wojnami, walkami o niepodległość Polski, a wcześniej Rzeczypospolitej" - powiedział PAP kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz.

Wiele grobów ludzi znanych, zasłużonych niestety nie przetrwało do dzisiaj. W celu zachowania pamięci o istniejących miejscach powstała inicjatywa skatalogowania polskich cmentarzy wojskowych, grobów żołnierskich i pomników.

"Chodzi o to, żeby zebrać informacje o tych miejscach i udostępnić dla osób zainteresowanych, by z łatwością mogli je odnaleźć" - wskazał konsul.

Do jej pory udokumentowano ponad 200 miejsc polskiej pamięci narodowe na Litwie ze zdjęciami czy opisami. W sumie zgromadzono ponad 500 stron informacji i około 1000 fotografii. Zieniewicz dodał, że informacje pochodzą "głównie z naszego archiwum, publikacji historycznych dotyczących tej ziemi i oczywiście mieszkańców poszczególnych miejscowości".

"Stworzenie katalogu jest nowatorskim projektem naszej placówki dyplomatycznej, ale bez zaangażowania się w niego polskiej społeczności lokalnej, pracowników samorządowych, miłośników swoich małych ojczyzn jego realizacja nie byłaby możliwa" - podkreślił.

W przyszłym roku katalog polskich miejsc pamięci narodowej będzie dostępny na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej.

Jak wskazuje konsul, strona będzie miała charakter interaktywny, pozwalający na skomponowanie własnej trasy patriotyczno-turystycznej, gdyż zdjęcia będą opatrzone współrzędnymi pozycji GPS danego miejsca.

"Użytkownik strony będzie mógł wybrać określoną tematykę na przykład dotyczącą powstania styczniowego, czy wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej, wówczas na mapie wyświetlą się punkty danego okresu historycznego z danymi GPS i w ten sposób można będzie ułożyć własną ścieżkę" - mówił polski dyplomata.

Według niego udostępnienie strony dla użytkowników nie oznacza, że realizacja projektu zostanie zakończona. "Ta strona będzie ciągle uzupełniania w miarę pozyskiwania nowych informacji" - zapowiedział Zieniewicz.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ cyk/ mal/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL