Religia

09.08.2018

Prawosławne pielgrzymki z Białegostoku i innych miejsc do Supraśla

Ponad pół tysiąca osób bierze udział w prawosławnej pieszej pielgrzymce, która w czwartek po południu wyruszyła z Białegostoku do Supraśla. Pątnicy zdążają na dwudniowe uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Boskiej, należące do głównych świąt w supraskim klasztorze.

Historia męskiego monasteru w Supraślu ma ponad pięćset lat. Uważany jest on za jedno z najważniejszych w kraju cerkiewnych sanktuariów. Tegorocznym uroczystościom ku czci Supraskiej Ikony Matki Boskiej ma tam przewodniczyć zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa.

Na uroczystości zdążają pielgrzymi nie tylko z regionu. Najliczniejszą rokrocznie jest piesza pielgrzymka z Białegostoku. Tym razem idzie w niej - według szacunków organizatorów z Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej - 550 osób. Do pokonania mają kilkanaście kilometrów, do Supraśla dotrą przed wieczornym nabożeństwem inaugurującym obchody.

Pielgrzymują tam wierni również z innych miejsc regionu, np. Sokółki i Hajnówki. Autokarem przyjedzie grupa z Warszawy - wyjazd organizuje stołeczna parafia wojskowa.

Kajakami przypłynie rzeką Supraśl ok. 40-osobowa grupa pątników z Gródka. Pierwszy odcinek swojej trasy musieli pokonać pieszo, bo podróż kajakami była niemożliwa ze względu na niskiego poziom wody w rzece. Ich podróż, to nawiązanie do historycznego przekazu o założeniu supraskiego monasteru. Mowa jest w nim o tym, że mnisi z Gródka - szukając bardziej ustronnego miejsca dla swojej działalności - spławili rzeką Supraśl krzyż a w miejscu, w którym ów krzyż zatrzymał się, powstał klasztor.

Święto Ikony Matki Boskiej jest jednym z najważniejszych w monasterze Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu. Pierwsza czczona w klasztorze ikona pochodziła z 1503 roku i była kopią XI-wiecznej ikony Matki Boskiej Smoleńskiej, zwanej Orędowniczką Ziemi Białostockiej. Przez stulecia obraz ten wsławił się licznymi cudami, a ikonę czcili zarówno prawosławni, jak i katolicy.

W czasie I wojny światowej ikonę wywieziono do Rosji, dokąd mnisi uciekli przed Niemcami. Tam zaginęła, jej los jest nieznany. Ikona będąca obecnie w Supraślu, jest kopią wykonaną przed ponad stu laty z okazji jubileuszu 400-lecia klasztoru, zwanego Ławrą Supraską.

Przedstawiciele polskiej Cerkwi liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. osób. Według danych GUS - uznawanych jednak przez hierarchów za niemiarodajne - w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób.

Największe w kraju skupiska prawosławnych są w województwie podlaskim.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ mark/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL