Religia

20.06.2019

Prymas abp Polak: chcemy ukazywać wszystkim Boże Ciało - za nas i za wszystkich wydane

W imię komunii z Jezusem, chcemy dziś, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w Boże Ciało, pójść ulicami naszego miasta. Idąc, chcemy ukazywać wszystkim Boże Ciało za nas i za wszystkich wydane - powiedział w czwartek w Inowrocławiu prymas Polski, abp Wojciech Polak.

Prymas przewodniczył mszy świętej pontyfikalnej w uroczystość Bożego Ciała w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W homilii odniósł się do słów Ewangelii, że "Pan Jezus, odmówiwszy nad chlebem błogosławieństwo, połamał go i dawał uczniom, aby podawali tłumowi".

"Eucharystia - mówi nam papież Franciszek – jest cudownym wydarzeniem, w którym uobecnia się Jezus Chrystus, nasze życie. Pan jest tu, jest obecny. To jest Pan. I możemy go dziś poznać tutaj przy łamaniu chleba. I my też, jak uczniowie Jezusa, wieziemy ten święty chleb w nasze dłonie, aby karmić nim siebie i drugich. Kościół bowiem – mówił kiedyś pięknie papież Franciszek – wyszedł z Wieczernika z chlebem połamanym w dłoniach, z męką Chrystusa w oczach i z miłością w sercu. I dziś, wierni wezwaniu Chrystusa, poniesiemy ten chleb ulicami naszego miasta" - mówił w homilii prymas.

Abp Polak dodał, że ten połamany chleb w naszych ludzkich dłoniach, to naprawdę szczególna obecność Jezusa pośród nas i w tym chlebie eucharystycznym, rozpoznajemy prawdziwego Bożego Baranka, to znaczy Chrystusa Odkupiciela.

"W tym Eucharystycznym Chlebie łamanym dla nas jest żywy i prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus, Syn Boga, Pan nasz Zbawiciel. On naprawdę ma moc odnowić serca. On ma moc odnowić nasze życie. On naprawdę ma moc tak je przemieniać, abyśmy teraz my, ty i ja w takim życiu w jakim Bóg nas postawił, łamali siebie, własne życie, aby dać je naszym braciom. Oto jest cel jego obecności, oto ten sens naszego życia i bycia w nim. Oto droga, która wychodzi z Eucharystii na ulice świata" - wskazał.

Metropolita gnieźnieński - za papieżem Franciszkiem - podkreślił, że "komunia jednocząc nas z Chrystusem, wyrywając z naszego egoizmu, otwiera nas i jednoczy ze wszystkimi, którzy są jedno z Nim".

"W imię tej właśnie komunii z Jezusem, chcemy dziś, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w Boże Ciało, pójść ulicami naszego miasta. Idąc, chcemy ukazywać wszystkim Boże Ciało za nas i za wszystkich wydane. Idąc, chcemy przypominać, że zbawieni jesteśmy Krwią Chrystusa, dosłownie przecież za nas i za wszystkich wylaną. Idąc, chcemy głosić, że tylko życie oddane, poświęcone, ofiarowane, jak chleb wprost połamane, darowane drugim, ma ostatecznie i jedynie sens. Chcemy więc wszyscy odnaleźć się dziś w tym łamanym chlebie. On nam pozwoli zwyciężyć strach i lęk. On nam pomoże przekroczyć pokusę konformizmu i samozadowolenia. On nas wydźwignie z naszych grzechów i uwikłań, które jeszcze tak często pętają nam sumienia i serca" - mówił abp Polak.

Podczas mszy świętej abp Polak również przypomniał środową wypowiedź papieża Franciszka, że uroczystość Bożego Ciała jest okazją ożywienia wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. "Msza święta, adoracja eucharystyczna i procesja ulicami naszych miast i wsi - dodawał - niech będą świadectwem naszej czci i przylgnięcia do Chrystusa, który daje nam swoje ciało, krew aby nas karmić swoją miłością i uczynić nas uczestnikami jego życia" - cytował abp Polak.

W Inowrocławiu procesja Bożego Ciała z kościoła pw. Zwiastowania NMP przeszła ulicami miasta do kościoła garnizonowego pw. św. Barbary i św. Maurycego.(PAP)

autor: Jerzy Rausz

rau/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL