Religia

14.02.2019

Przewodniczący Episkopatu do uczestników Kongresu „Europa Christi”: Losy Europy nie są nam obojętne

Ruch +Europa Christi+ wydaje się być owocem bacznego rozpoznawania znaków czasu. Losy nie tylko naszego kontynentu, ale naszej europejskiej cywilizacji nie są obojętne - napisał przewodniczący episkopatu abp Stanisław Gądecki w liście do uczestników 3. Kongresu „Europa Christi”.

3. Międzynarodowy Kongres Ruchu "Europa Christi" rozpoczął się w środę wieczorem na Jasnej Górze.

Abp Gądecki wyraził wdzięczność organizatorowi kongresu ks. inf. Ireneuszowi Skubisiowi za kolejną inicjatywę, podejmującą temat tożsamości i przyszłości Europy, "w kontekście myśli świętego Jana Pawła II, w której życie i działalność świętych apostołów Słowian Cyryla i Metodego odgrywają kluczowe znaczenie".

"Zarówno aktualne sympozjum, jak i Ruch +Europa Christi+ wydaje się być owocem bacznego rozpoznawania znaków czasu, przy jednoczesnym zatroskaniu o dziedzictwo, które zostało nam przekazane przez poprzednie pokolenia – o Europę" - ocenił cytowany w komunikacie przewodniczący KEP.

Jak ocenił hierarcha, wśród znaków czasu, odnoszących się współcześnie do "Starego kontynentu", wymienił "znamienne kryzysy polityczno-ekonomiczno-społeczne oraz wzrost popularności – nie tylko wśród pojedynczych ugrupowań, ale i w całych społeczeństwach – nowego podejścia do idei integracji europejskiej". "Jest ono konstruktywnie krytyczne wobec przeformułowanego w ostatnich latach i jednocześnie odległego od myśli założycieli wyrazu europejskiej jedności, jakim jest Unia Europejska w swoim aktualnym kształcie. Przykładem tego zjawiska jest demokratycznie wyrażona decyzja Brytyjczyków o tzw. brexicie" - napisał.

Zdaniem abp. Gądeckiego powyższe tendencje wynikają z kryzysu tożsamości europejskiej, który jest skutkiem "trwającego od trzech wieków powolnego, lecz systematycznego i systemowo ideologicznego kwestionowania chrześcijańskich podstaw aksjologicznych Europy". "Proces ten, to nie tylko sprawa akademickich dyskusji, zawężonych do grupy europejskich intelektualistów, to kwestia, która w konsekwencji dotyka wszystkich mieszkańców Europy, gdyż – jak pisał doświadczony dramatem I i II wojny światowej Robert Schuman – +aby pokój mógł mieć naprawdę szansę, trzeba najpierw, żeby była Europa+. +Stary kontynent+, pozbawiony swojej jedności kulturowej, której tożsamość wyznacza chrześcijaństwo, przestaje być Europą" - stwierdził abp Gądecki.

I dodał: "Do drenowanej w sposób brutalny i reżimowy przez ideologię marksistowską chrześcijańskiej Europy po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, dołączył drenaż bardziej wyrafinowany, jeszcze subtelniejszy i zakamuflowany, ukierunkowany nie wobec całych społeczeństw, ale sfokusowany na intelektualnych elitach Europy Zachodniej. Niepostrzeżenie, kultura i sztuka, nauka i prawodawstwo stało się polem rewolucji aksjologicznej, czego przejawem jest dziś tak widoczna wojna kultur" - ocenił przewodniczący episkopatu.

Zdaniem hierarchy, w tym kontekście decyzje kolejnych papieży - Pawła VI o ogłoszeniu w 1964 roku św. Benedykta z Nursji patronem Europy oraz ogłoszenie patronami Europy świętych Cyryla i Metodego - wydają się być prorocze. "Te prorocze decyzje wielkich papieży, to nie tylko symboliczne wskazanie na konieczność powrotu do źródeł europejskiej tożsamości i jednoczącej Europejczyków siły, tkwiącej w Ewangelii. To wołanie o wstawiennictwo i orędownictwo tych, którzy na gruzach dawnego świata tworzyli silną, zjednoczoną Europę przed wiekami, a dziś, swoją spuścizną intelektualno-duchową, mogą pomóc nam odnowić fundamenty europejskiej universita" - ocenił.

Na koniec abp Gądecki podziękował organizatorom za podjęcie ważnego tematu. "Ufam, że pogłębione poznanie wizji Europy św. Jana Pawła II, w której – na różnych poziomach – życie i misja świętych Cyryla i Metodego odgrywa zasadniczą rolę, pomoże nam samym odkryć jeszcze bardziej piękno jednoczącej siły Ewangelii, a przez nas i tym w Europie, którym losy nie tylko naszego kontynentu, ale naszej europejskiej cywilizacji nie są obojętne" - zaznaczył.

"Europa Christi" to ruch powstały w marcu 2017 r. z inicjatywy ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego tygodnika katolickiego "Niedziela". Jego głównym celem jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Pierwszy Kongres Ruchu "Europa Christi" odbył się w dniach od 19 do 23 października 2017 r. w Częstochowie, Łodzi i Warszawie.(PAP)

autorka: Iwona Żurek

iżu/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL