Religia

15.03.2019

Salezjańskie misterium pasyjne w Czerwińsku nad Wisłą w nowej aranżacji

W XII-wiecznym opactwie w Czerwińsku nad Wisłą (Mazowieckie) odbędzie się w sobotę premiera nowej aranżacji jednego z najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych, autorstwa salezjanina ks. Franciszka Harazima (1885-1941).

„Misterium Męki Pańskiej na nowo opowiedziane” będzie wystawiane w zabytkowym czerwińskim opactwie w każdą sobotę i niedzielę, od 16 marca do 14 kwietnia, czyli do Niedzieli Palmowej. Przybywający tam w tym czasie pielgrzymi będą mogli uczestniczyć również w Eucharystii z kazaniem pasyjnym.

„W tym roku pierwotnie, pięcioaktowe misterium zostanie opowiedziane z perspektywy Żydowskiej Paschy i Liturgii Wielkiej Soboty. +Przejście+ z niewoli do wolności – z mroku do światła – od krzyża do Zmartwychwstania: te motywy będą stale obecne w tegorocznej, teatralnej interpretacji historycznego tekstu” – zapowiadają twórcy spektaklu.

Misterium pasyjne w opactwie w Czerwińsku nad Wisłą tradycyjnie już przygotowuje tamtejszy Salezjański Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy Emaus, a oprócz profesjonalnych aktorów w przedstawieniu uczestniczą także młodzi wolontariusze ze środowisk salezjańskich. Na stronie http://misterium.bosko.pl można znaleźć szczegóły, dotyczące tegorocznej odsłony spektaklu.

Napisane przez ks. Franciszka Harazima misterium „Męka Pańska” zaprezentowano po raz pierwszy 8 marca 1931 r. w Krakowie. Autor przedstawienia był profesorem tamtejszego Salezjańskiego Instytutu Teologicznego. Po wybuchu II wojny światowej ks. Harazim został aresztowany przez niemieckie władze okupacyjne - z krakowskiego więzienia Montelupich trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie został zamordowany w czerwcu 1941 r.

Po II wojnie światowej misterium jego autorstwa przeniesiono z Krakowa do Czerwińska nad Wisłą. Spektakl wystawiono tam w 1949 r. oraz w latach 1958-60. Powodem przerw i wstrzymania przedstawień była komunistyczna cenzura. Wystawianie misterium zostało wznowione w 1975 r. Spektakl, w którym aktorami byli wówczas nowicjusze salezjańscy, odbywający w czerwińskim klasztorze formację zakonną, był pokazywany do 2006 r. Tradycja wystawiania misterium wygasła po przeniesieniu nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego. Przywrócono ją w 2014 r., przede wszystkim z myślą o pielgrzymach z całej Polski.

Główna część czerwińskiego misterium pasyjnego składa się z pięciu aktów, ukazujących kolejne etapy męki Chrystusa od scen w Ogrodzie Oliwnym i w pałacu Kajfasza poprzez pretorium Piłata i Golgotę, aż po zmartwychwstanie. Muzykę do spektaklu scenicznego skomponował salezjanin ks. Antoni Hlond (1884-1963), rodzony brat prymasa Polski w latach 1927-48 Augusta Hlonda (1881-1948), kompozytor muzyki kościelnej, sygnujący utwory pseudonimem „Antoni Chlondowski”. Jest on pochowany na cmentarzu w Czerwińsku nad Wisłą.

Towarzystwo św. Franciszka Salezego opiekuje się zabytkowym klasztorem w Czerwińsku nad Wisłą od 1923 r. Opactwo powstało tam w XII wieku z inicjatywy biskupa płockiego Aleksandra z Malonne. W romańskim kościele znajduje się pochodzący z początku XVII wieku obraz Matki Bożej Czerwińskiej - Matki Bożej Pocieszenia. Przed obrazem tym w 1647 r. król Władysław IV uprosił powrót do zdrowia, pozostawiając dziękczynne wotum z napisem: „Bliski śmierci - zdrowie otrzymał”. W 1970 r. obraz został koronowany przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego (1901-81).

W 2015 r. w czerwińskim opactwie otwarto muzeum poświęcone prymasowi Augustowi Hlondowi, który był także salezjaninem - to pierwsza w Polsce tego typu stała ekspozycja. Na wystawie mieszczącej się w jednej z sal klasztoru i zaaranżowanej na gabinet zgromadzono kilkadziesiąt eksponatów, przede wszystkim osobistych pamiątek po prymasie, w tym biurko, przy którym pracował wraz z oryginalnym wyposażeniem. (PAP)

mb/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL