Religia

06.11.2019

Święto patronalne jednej z cerkwi w sanktuarium na Grabarce

W monasterze na Górze Grabarce (Podlaskie) odbyły się w środę uroczystości związane z patronalnym świętem cerkwi ikony Matki Boskiej "Radość Wszystkich Strapionych". To jedna z trzech świątyń w tym najważniejszym w kraju prawosławnym sanktuarium.

Uroczystościom przewodniczyli cerkiewni hierarchowie z regionu: arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł i biskup siemiatycki Warsonofiusz.

Cerkiew ikony Matki Boskiej "Radość Wszystkich strapionych" zbudowana została w latach 1950-1956. Początkowo była drewniana, ogrzewana piecem kaflowym, z przylegającymi do niej celami mniszymi. Pierwszym siostrom zakonnym służyła również jako dom monasterski.

Jej gruntowny remont i przebudowa (świątynia została powiększona, ma nowy ikonostas i polichromie) rozpoczęły się w 2010 roku. Prace były finansowane z różnych źródeł, m.in. z resortu kultury, w ramach projektu "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe - konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi". Wyświęcona po remoncie została 2,5 roku temu.

Najważniejszą i najbardziej znaną świątynią na Grabarce jest cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego. Jest tam też trzecia cerkiew - refektarzowa, pw. Zaśnięcia Bogurodzicy. To tzw. świątynia domowa żeńskiego klasztoru; siostry modlą się tam podczas codziennych nabożeństw w okresie zimowym.

Grabarka ma takie znaczenie dla prawosławnych w Polsce, jak Częstochowa dla katolików. Z tym miejscem wiąże się kult ikony Spasa Izbawnika (w jęz. starosłowiańskim - Chrystusa Zbawiciela), którą w XIII wieku przenieśli w okolicę dzisiejszej Świętej Góry mnisi z Mielnika, by uchronić przed niebezpieczeństwem w czasie najazdów tatarskich. W czasie wojennej zawieruchy ikona zaginęła.

Tradycja pielgrzymowania w to miejsce sięga 1710 roku. Wówczas jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i pomodlą się, zostaną uratowani od epidemii cholery.

Kiedy cudowne uzdrowienia miały miejsce, zbudowano tam kaplicę, a potem pierwszą cerkiew. Najliczniejsze pielgrzymki zaczęły przybywać na Grabarkę po II wojnie światowej, gdy główne sanktuaria prawosławne na Kresach Wschodnich (Poczajew, Żyrowice) znalazły się w granicach ZSRR. Tysiące wiernych z kraju i zagranicy gromadzą rokrocznie sierpniowe obchody święta Przemienienia Pańskiego, najważniejsze w tym miejscu.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL