Religia

04.04.2019

Synod Cerkwi moskiewskiego patriarchatu apeluje o cofnięcie tomosu

Metropolita Onufry wezwał Konstantynopol do cofnięcia autokefalii dla Cerkwi Prawosławnej Ukrainy podczas pierwszego w tym roku synodu Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, który odbył się w środę w Ławrze Peczerskiej w Kijowie.

„Należy zauważyć, że działania patriarchatu Konstantynopola na Ukrainie spowodowały wielkie szkody dla ukraińskiego prawosławia, a także stały się zagrożeniem dla prawosławnej jedności. Wierzymy, że Patriarcha Konstantynopola przyzna się do błędu” - czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.

Według prawosławnego patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I decyzje podejmowane przez Konstantynopol mają moc wiążącą dla wszystkich Kościołów prawosławnych. Jednak autorzy oświadczenia uważają, że przyznanie Ukrainie tomosu było „nielegalne”.

Podkreślają również, że żaden z istniejących Kościołów prawosławnych nie uznał ukraińskiej Cerkwi za kanoniczną, a większość wręcz otwarcie sprzeciwiła się nadaniu autokefalii, jak na przykład Cerkwie Antiochii, Rosji, Cypru, Serbii czy Polski.

„Tomos nie przyniósł dla prawosławnych chrześcijan jedności i pokoju, a jedynie przemoc, konflikty i łzy” - zaznaczono. „Sposobem na skorygowanie tego błędu mogłoby być odwołanie tomosu, wezwanie schizmatyków do skruchy z powodu grzechu rozłamu i zwołanie soboru mającego na celu rozwiązanie ukraińskiej Cerkwi” - ogłosili uczestnicy synodu pod przewodnictwem metropolity Onufrego.

Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego była do niedawna jedyną Cerkwią kanoniczną, uznawaną przez prawosławne Kościoły świata. Po prośbach władz ukraińskich i części duchowieństwa prawosławnego jesienią 2018 roku Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopolitański wszczął procedurę uznania autokefalii dla Ukrainy.

Cerkiew Prawosławna Ukrainy została powołana do życia na soborze zjednoczeniowym, który odbył się 15 grudnia 2018 roku w Kijowie, zaś jej zwierzchnikiem został metropolita Epifaniusz. 6 stycznia Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I ogłosił tomos o autokefalii dla Cerkwi Prawosławnej Ukrainy i wręczył go Epifaniuszowi.

Autokefalii dla Ukrainy sprzeciwia się zależna od Rosji Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, która uważa Ukrainę za swoje terytorium kanoniczne.

Poprzedni synod Cerkwi Prawosławnej Ukrainy Patriarchatu Moskiewskiego odbył się 17 grudnia 2018 roku. Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego ogłosiła wtedy, że pozostaje jedynym kanonicznym Kościołem prawosławnym na Ukrainie, a sobór zjednoczeniowy prawosławia "nie ma żadnego znaczenia".

Z Kijowa Monika Andruszewska (PAP)

mand/ mobr/ ap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL