Polska po 1989 roku

27.10.2018

W Olsztynie ma powstać muzeum historii miasta

W Olsztynie ma powstać muzeum historii miasta. Będzie ono prezentować dzieje przedwojennego przemysłowego Olsztyna, ale także okresu powojennego. Miejska placówka byłaby edukacyjną propozycją dla mieszkańców, jak i turystyczną atrakcją dla odwiedzających latem stolicę Warmii i Mazur.

O planach utworzenia muzeum miasta poinformował PAP prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

"Takie są oczekiwania mieszkańców, które są przekazywane od dłuższego czasu samorządowi i prezydentowi. Muzeum Olsztyna powstałoby w oparciu o doświadczenia i obiekty, którymi już dysponujemy" - powiedział prezydent Grzymowicz, który zachęca mieszkańców do dyskusji na ten temat.

Chodzi o zmodernizowany Tartak Raphaelsohnów, który przylega do Parku Centralnego w śródmieściu Olsztyna i widoczny jest z daleka dzięki przywróconemu mu w trakcie rewitalizacji wysokiemu kominowi.

Stanowi on jedyny zachowany element dawnej dzielnicy industrialnej Olsztyna z czasów dynamicznego rozwoju miasta w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. W skład placówki muzealnej weszłaby także - rewitalizowana obecnie, znajdująca się obok Tartaku Raphaelsohnów - stara zajezdnia trolejbusowa. Tam byłyby prezentowane duże eksponaty techniczne i przemysłowe.

Tartak został wybudowany przez rodzinę żydowską - braci Raphaelsohnów, którzy byli także właścicielami cegielni. W mieszczącym się w nim obecnie Muzeum Nowoczesności (zarządzanym przez Miejski Ośrodek Kultury - PAP) znajdują się wystawy prezentujące kilkadziesiąt zagadnień związanych z rozwojem cywilizacyjnym Olsztyna i regionu. Zaczął się on u schyłku XVIII wieku, a w pełni rozkwitł w wiekach XIX i XX, jako efekt rewolucji przemysłowej.

Można tam obejrzeć reprodukcje unikatowych zdjęć, map i dokumentów prezentujących jak ówcześni mieszkańcy Olsztyna podróżowali, jak się komunikowali, jak wznoszono wówczas domy oraz jak rozwijał się przemysł w regionie. Prezentowana jest historia browarnictwa, manufaktur produkujących cegły, zakładania oświetlenia gazowego i elektrycznego w Olsztynie. Przedstawiony jest rozwój komunikacji publicznej - tramwajowej i trolejbusowej - i szlaków komunikacyjnych: drogowych, kolejowych i wodnych. W otoczeniu Muzeum Nowoczesności oraz modernizowanej zajezdni trolejbusowej powstaje parking na 90 samochodów oraz tereny zielone.

Jak powiedział PAP prezydent Olsztyna, w zasoby muzeum miasta można by włączyć budzący wiele kontrowersji i pokazujący trudną historię okresu komunistycznego, stojący w śródmieściu Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej, pierwotnie nazwany Pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej dłuta Xawerego Dunikowskiego.

Przeniesienia monumentu domagają się osoby prywatne, środowiska związane z dawną opozycją i lokalni politycy. Jak wyjaśnił prezydent Grzymowicz pomnika nie można rozebrać, bo jest wpisany do rejestru zabytków a od kilku lat gotowy jest projekt zagospodarowania terenu wokół monumentu. (PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka

ali/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL