Religia

15.08.2018

W Płocku modlili się mariawici z całej Polski i pielgrzymi z Francji

W Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku (Mazowieckie) wierni Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z całej Polski, a także z Francji, modlili się w środę w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, najważniejsze w kalendarzu liturgicznym tego wyznania.

Uroczystej sumie koncelebrowanej w mariawickiej katedrze przewodniczył Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Marek Maria Karol Babi. Obecny był także biskup Prowincji Francuskiej tego Kościoła Jean Marie Andre Le Bec.

W tym roku Kościół Starokatolicki Mariawitów obchodzi Rok Jubileuszowy - 125. rocznicę pierwszych objawień założycielki mariawityzmu św. Marii Franciszki Kozłowskiej (1862-1921) i 100-lecie nadania mariawickiej katedrze w Płocku, zgodnie z kolejnymi objawieniami, nazwy Świątynia Miłosierdzia i Miłości.

„To właśnie tutaj podczas adoracji Przenajświętszego Sakramentu mamy szukać wskazówek do wypełniania się Woli Bożej w naszym życiu. W tym szczególnym Roku Jubileuszowym wzywam więc wszystkich mariawitów i ludzi dobrej woli do gorącej modlitwy o pokój i miłosierdzie dla całego świata, o poszanowanie prawa w naszej ojczyźnie, o ład społeczny i zgodę w naszych rodzinach, o miłość do bliźniego, o potrzebne łaski dla każdego z nas” – mówił m.in. w kazaniu bp Babi.

Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zaapelował jednocześnie o odwiedzanie płockiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości, modlitwę i udział w prowadzonych tam całodobowych adoracjach Przenajświętszego Sakramentu, nie tylko w święta, ale w ciągu całego roku. „Jest to przecież dom wszystkich mariawitów” – podkreślił bp Babi.

Zaznaczył, iż Świątynia Miłosierdzia i Miłości została wzniesiona olbrzymim wysiłkiem wiernych, a obecnie, z roku na rok, gości coraz więcej pielgrzymów i turystów z kraju i zagranicy. „Musimy więc wszyscy powziąć ten wielki wysiłek pracy na rzecz naszej Świątyni i całego Kościoła, gdyż to na nas spoczywa odpowiedzialność za ich obecny stan. To, co my dziś pozostawimy, będzie oglądane przez następne pokolenia” – dodał bp Babi.

Położona na wysokim nadwiślańskim wzgórzu Świątynia Miłosierdzia i Miłości w Płocku została wybudowana w latach 1911-14, w stylu neogotyku angielskiego, z inicjatywy założycielki mariawityzmu, św. M. F. Kozłowskiej. Projekt katedry z zabudowaniami klasztornymi opracował ówczesny zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp. Jan Maria Michał Kowalski (1871-1942). Fundusze na budowę pochodziły z ofiar kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych.

Uroczysta konsekracja trójnawowej bazyliki z trzema wieżami od frontu, a na skrzyżowaniu naw z kopułą, monstrancją oraz adorującymi ją aniołami, odbyła się 15 sierpnia 1914 r. Początkowo katedra nosiła nazwę Nieustającej Adoracji Ubłagania. Obecna nazwa została nadana po objawieniach św. M. F. Kozłowskiej z 15 sierpnia 1918 r., które opisała tak: „Sam Pan Jezus poświęcił ją słowem Swoim mówiąc: to jest Świątynia Miłosierdzia i Miłości. /.../ Obiecał wysłuchać wszystkich naszych modlitw i próśb, o ile będą zgodne z Wolą Bożą”.

W 2017 r. powstał projekt „Europejskie Centrum Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku - rewitalizacja Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku”. Obecnie trwa remont i konserwacja części wnętrz zabytkowego kompleksu klasztornego, otaczającego katedrę. Prace te związane są m.in. z zapewnieniem miejsc pobytu dla pielgrzymów. W planach jest również odnowienie zewnętrznej części katedry.

Ruch mariawicki powstał pod koniec XIX wieku, stawiając sobie za cel naśladowanie życia Marii - Mariae vitam imitantes. Jego założycielka, św. M. F. Kozłowska, w 1893 r. doznała w Płocku objawienia wskazującego na potrzebę odnowy moralnej ludzkości poprzez nieustającą adorację Przenajświętszego Sakramentu i wzywanie pomocy Matki Bożej. Grób M. F. Kozłowskiej, który odwiedzany jest przez mariawickich pielgrzymów z kraju i zagranicy, znajduje się w krypcie płockiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości.

Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z Kościoła rzymskokatolickiego w 1906 r., gdy Stolica Apostolska odmówiła zalegalizowania mariawickich zgromadzeń modlitewnych i ekskomunikowała M. F. Kozłowską. W 1935 r. w Kościele Starokatolickim Mariawitów doszło do rozłamu i wyodrębnienia się Kościoła Katolickiego Mariawitów z siedzibą w Felicjanowie pod Płockiem - obecnie posiada on ok. 3 tys. wyznawców.

Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy aktualnie w Polsce ok. 25 tys. wiernych. Blisko 10 tys. mariawitów mieszka także we Francji, głównie w Paryżu. Siedzibą władz tego Kościoła, należącego m.in. do Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i Polskiej Rady Ekumenicznej, jest Płock. (PAP)

mb/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL