Kultura i sztuka po 1989 roku

07.03.2018

W Śląskiem 38 projektów z dotacjami w konkursie dot. dziedzictwa kulturowego

Łącznie 38 projektów wybrano do dofinansowania kwotą 190,4 mln zł w konkursie dot. renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego w woj. śląskim. Wśród nich znalazły się prace w Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu czy rewitalizacja Hali Kapelusz w Parku Śląskim.

Siedem z wybranych do dofinansowania projektów zasilą ponadto środki budżetu państwa – dodatkowymi 5,4 mln zł. Łączna wartość wybranych do dofinansowania przedsięwzięć to 267,4 mln zł.

O rozstrzygnięciu konkursu dotyczącego prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i należących do Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego poinformowała PAP w środę Beata Goleśna z wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego.

Był to jedyny konkurs rozdysponowujący środki na ten cel dostępne w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymał m.in. prywatny inwestor, który w 2016 r. kupił monumentalną zabytkową Elektrociepłownię Szombierki w Bytomiu. Fundacja EC Generator do projektu za 21,8 mln zł zakładającego zabezpieczenie niszczejącego unikalnego obiektu i rozpoczęcie w nim działalności kulturalnej otrzymała teraz 13,8 mln zł z RPO.

Jedno z większych dofinansowań (16,9 mln zł z RPO i 2 mln zł z budżetu państwa) dostał samorząd Czeladzi, który pod hasłem Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu planuje za 21,1 mln zł wyremontować i zaaranżować pod kątem nowych funkcji efektowny budynek cechowni byłej kopalni Saturn – wraz z otoczeniem.

Dofinansowanie otrzymały też instytucje samorządu woj. śląskiego: Park Śląski na rewaloryzację zabytkowej Hali Kapelusz za 21,1 mln zł (w tym 14,6 mln zł z RPO) oraz Opera Śląska - na prace konserwatorskie i restauratorskie za 20,8 mln zł (w tym 14,4 mln zł z RPO). Najwyżej oceniony został wniosek klasztoru paulinów na Jasnej Górze (II etap rekonstrukcji i konserwacji klasztoru za 7,2 mln zł, w tym 6,1 mln zł z RPO).

Spośród samorządów wsparcie na najwięcej - trzy przedsięwzięcia otrzymały władze Rudy Śląskiej. To projekty: Stacja Biblioteka - modernizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego za 8,5 mln zł (w tym 6,5 mln zł z RPO), renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus za 2,8 mln zł (w tym 1,5 mln zł z RPO) oraz modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka za 4,8 mln zł (w tym ponad 3,9 mln zł z RPO).

Dwa projekty zrealizuje Rybnik (modernizacja pawilonu Rafał dawnego szpitala miejskiego na cele kulturalne za 14,1 mln zł, w tym 6,7 mln zł z RPO oraz modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko w Zabytkowej Kopalni Ignacy za 10,6 mln zł, w tym 4,4 mln zł z RPO).

Duże dofinansowania otrzymały ponadto Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie (na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w cieszyńskim Kościele Jezusowym za 20,9 mln zł, przy wsparciu 17,6 mln zł) oraz Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski (na projekt Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia za 17,4 mln zł przy wsparciu 14,8 mln zł z RPO).

Środki z RPO wspomogą też zamki i pałace woj. śląskiego: Wodzisław Śląski otrzyma 10 mln zł z RPO oraz 1,2 mln zł z budżetu na modernizację Pałacu Dietrichsteinów (za łącznie 12 mln zł), a Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn dostanie 7,8 mln zł na prace konserwatorskie i restauratorskie na tamtejszym zamku (za 11,8 mln zł).

Do Fundacji Ustronianka trafi 4,6 mln zł na rewitalizację Zamku w Grodźcu Śl. wraz adaptacją na cele kulturalne (za 5,7 mln zł), do Fundacji Królewskie Zamki Jurajskie 4,1 mln zł na rewitalizację zamku Mirów (za 4,8 mln zł), do Sosnowca 1,6 mln zł na adaptację Zamku Sieleckiego (za 1,9 mln zł), a do prywatnego inwestora - 1,6 mln zł na remont konserwatorski w obrębie zabytkowych ruin Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu (za blisko 2,5 mln zł).

Wsparcie otrzymał też m.in. projekt zachowania dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach (z listy UNESCO). Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej otrzyma na oszacowane na ponad 3,5 mln zł prace w rejonie wylotu sztolni 2,1 mln zł (inwestycję przeprowadzi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu).

Dofinansowania nie otrzymały niżej ocenione wnioski m.in. parafii św. Jacka w Bytomiu (zwiększenie atrakcyjności kulturalnej kościoła św. Jacka za 21,5 mln zł, w tym 18,3 mln zł wnioskowane do RPO), samorządu Katowic (rewitalizacja siedziby Muzeum Historii Katowic za 21 mln zł, w tym 14,2 mln zł wnioskowane do RPO) czy Zabrza (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego za 6,7 mln zł, w tym 4,8 mln zł wnioskowane do RPO).

Projekty w konkursie dotyczącym dziedzictwa kulturowego mogły mieć wartość do 5 mln euro (kosztów całkowitych). Wsparcie mogło sięgać 95 proc. (w tym 10 proc. z budżetu państwa) - w przypadku przedsięwzięć rewitalizacyjnych i przy spełnieniu szeregu warunków lub 85 proc. - dla pozostałych dopuszczonych robót.

O dotacje mogły ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia (lub należące do nich całkowicie lub w większości podmioty), instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organizacje religijne oraz inne państwowe lub samorządowe podmioty działające w zakresie kultury.

W zakończonym z końcem czerwca ub. roku naborze zarejestrowano wszystkich 67 zgłoszonych wniosków. Ich łączna wartość przekraczała 463 mln zł, a wnioskowana łącznie kwota dofinansowania sięgnęła 336 mln zł. Etapu oceny formalnej nie przeszło pięć projektów.

Część projektów związanych z rewitalizacją cennych obiektów poprzemysłowych regionu dostało już dotacje w konkursach dotyczących rewitalizacji obszarów zdegradowanych prowadzonych w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) obecnego śląskiego RPO. (PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL