Polska po 1989 roku

26.12.2018

Władze Olsztyna zachęcają wspólnoty mieszkaniowe do odnowy kamienic na Starym Mieście

Władze Olsztyna zachęcają wspólnoty mieszkaniowe do przeprowadzenia prac konserwatorskich kamienic na Starym Mieście. Oryginalne tynki kamienic z lat 50 ub. wieku są brudne, spękane, a unikalne sgraffitowe dekoracje zniszczone - wykazały specjalistyczne badania.

Jak poinformowała PAP Katarzyna Rutkowska z wydziału kultury i ochrony zabytków Urzędu Miasta w Olsztynie, miasto w latach 2017-2018 wytypowało powojenne kamienice z dekoracjami sgraffitowymi ze Starego Miasta do konserwatorskich badań nawarstwień malarskich i zleciło ich wykonanie oraz opracowanie. Dotyczą one ulic Staromiejskiej 2/5, Starego Miasta 4/6, Starego Miasta 17/21, Starego Miasta 11/16, Starego Miasta 29/32.

Badania miały określić stopień zachowania oryginalnych tynków, ich składu, a przede wszystkim ustalenie stanu zachowania wypraw, w tym dekoracji sgraffitowych (technika malarstwa ściennego).

"Konserwator wykonujący badania ustalił m.in., że powierzchnie tynków, poza fragmentami ich przemalowania na inny kolor (głównie w obrębie parterów z lokalami usługowymi), są powierzchniowo zabrudzone, pociemniałe, odbarwione, z widocznymi zaciekami po wodzie opadowej, miejscowo spękane i odspojone od podłoża oraz z niewielkimi ubytkami" - wyjaśniła Rutkowska.

Wskazała, że urząd miasta zlecając opracowanie dokumentacji, które zawierają również programy prac konserwatorskich dla poszczególnych elewacji, umożliwił wspólnotom mieszkaniowym staranie się w dalszym etapie o uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych, m.in. pozwoleń wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac.

Dodała, że miasto stworzyło odpowiednie warunki prawne i finansowe do corocznego udzielania dotacji na prace konserwatorsko-remontowe przy olsztyńskich zabytkach. Łączna pula środków przeznaczona na dotacje w 2019 r. to 600 tys. zł.

Aktualna zabudowa Starego Miasta jest niejednorodna pod względem chronologicznym. Spora część zabudowy pochodzi z okresu powojennej odbudowy starówki z lat. 50. XX wieku. "I pomimo że jest to kreacja urbanistyczno-architektoniczno-konserwatorska, odwołująca się do form historycznych i niemająca wiele wspólnego z rekonstrukcją przedwojennej zabudowy, to z dzisiejszej perspektywy należy uznać ją za realizację udaną, jednorodną i spójną" - oceniła.

Obszar Starego Miasta jest wpisany do rejestru zabytków, na którym dodatkowo pojedyncze budynki są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się w gminnej ewidencji zabytków.

Ubiegłoroczna zmiana przepisów ustawy o zabytkach daje możliwość wszystkim właścicielom lub posiadaczom zabytków zarówno wpisanych jak i niewpisanych do rejestru zabytków, ale znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, ubiegania się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale- wyjaśniła Rutkowska. (PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka

ali/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL