Religia

16.08.2018

XIV-wieczna kaplica św. Jacka w Oświęcimiu odzyskała blask

Zakończyły się prace restauratorskie XIV-wiecznej kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu, jednego z najcenniejszych zabytków miasta. Salezjanin ks. Dariusz Bartocha podał w czwartek, że trwały 4 lata. W br. odrestaurowane zostały ściany zewnętrzne i polichromie wewnątrz.

Efekt prac będzie można zobaczyć już w piątek. Okazją jest odbywający się w mieście festiwal "Jackowe Granie", który jest integralną częścią święta patronującego Oświęcimiowi św. Janowi Bosko, założycielowi zgromadzenia Salezjanów. W br. przypada 120. rocznica ich przybycia do tego miasta.

"W piątek po kaplicy oprowadzali będą konserwatorzy, którzy przeprowadzili renowację. Opowiedzą o swej pracy i o tym, co odkryli" – powiedział ks. Bartocha. Później wnętrze będzie można zobaczyć poprzez kratę, ale chętni będą też mogli wejść do środka.

Salezjanin poinformował, że podczas prac m.in. zabezpieczone zostały odsłonięte fragmenty polichromii z końca XVI w., usunięte przemalowania medalionów i żeber sklepiennych z XIX w. oraz odsłonięte XX-wieczne polichromie. "Wykonano też konserwację drewnianego chóru oraz zabezpieczeń murowanych sklepień i drewnianej więźby dachowej od strony strychu. Odsłonięto wizerunki czterech świętych na medalionach - Wojciecha, Stanisława, Kazimierza i Jana Kantego. Odnowione zostało marmurowe epitafium Mikołaja Mostowskiego oraz posadzka kaplicy" – wskazał ks. Bartocha.

W przyszłości Salezjanie zamierzają przeprowadzić jeszcze konserwację krypty. Planują także wykorzystanie multimediów, by m.in. pokazać, jak kaplica wyglądała w przeszłości oraz co i jak został odrestaurowane. W krypcie umieszczona zostanie kamera, dzięki czemu będzie można zobaczyć jej wnętrze.

Prace zostały sfinansowane m.in. z dotacji oświęcimskiego magistratu i funduszy własnych Salezjanów.

Kaplica św. Jacka jest jedynym zachowanym w Oświęcimiu budynkiem z zespołu klasztornego dominikanów. Została wzniesiona, podobnie jak pozostałe budynki dominikańskie, w pierwszej połowie XIV w. Pierwotnie pełniła funkcję kapitularza, czyli miejsca narad zakonników.

Kaplica jest budowlą dwuprzęsłową z nietynkowanej cegły, wzniesioną na planie prostokąta, z przyporami, sklepieniem krzyżowo-żebrowym i kamiennymi żebrami i zwornikami.

W 1594 r. kapitularz został przemianowany na kaplicę św. Jacka Odrowąża, kanonizowanego wówczas dominikanina z Polski, nowego patrona zgromadzenia.

W XIX w. dominikanie opuścili klasztor. Zrujnowane budynki używane były głównie jako magazyny. W kaplicy św. Jacka urządzono wtedy skład kości i szmat. W 1894 r. komitet obywatelski, utworzony przez ks. Andrzeja Knycza, wykupił kaplicę z rąk kupców żydowskich. Została odrestaurowana. 19 sierpnia 1894 r., w dniu św. Jacka, budynek został poświęcony. W tym czasie kaplica została w niewielkim stopniu przebudowana. Zachowała jednak gotycki charakter.

Do czasów współczesnych nie zachował się dawny wystrój kaplicy z wyjątkiem XVII-w., wmurowanego w ścianę, marmurowego epitafium Mikołaja Mostowskiego.

Obecnie opiekują się nią księża Salezjanie. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL