Europa i świat po 1989 roku

07.12.2017

Zainaugurowano Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics. Fot. PAP/EPA Komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics. Fot. PAP/EPA

"Musimy dbać o skarby dziedzictwa kulturowego, ono pozwala nam zrozumieć przeszłość i budować przyszłość - powiedział komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics podczas inauguracji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Jak czytamy w komunikacie przesłanym przez Komisję Europejską, w uroczystości zorganizowanej w ramach Europejskiego Forum Kultury w Mediolanie wzięli udział m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, estoński minister kultury Indrek Saar, reprezentujący estońską prezydencję w Radzie UE; włoski minister kultury Dario Franceschini, przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego Petra Kammerevert, a także przedstawiciele sektora kultury i społeczeństwa obywatelskiego z całej Unii.

"Dziedzictwo kulturowe jest nieodzownym elementem europejskiego sposobu życia. Określa ono, kim jesteśmy oraz tworzy poczucie przynależności" - powiedział komisarz Unii Europejskiej do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics podczas czwartkowej inauguracji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Jak zaznaczył, "dziedzictwo kulturowe to nie tylko literatura, sztuka i dzieła sztuki, ale także rzemiosło, którego się uczymy, historie które opowiadamy, jedzenie, które spożywamy oraz filmy, które oglądamy". "Musimy dbać o skarby dziedzictwa kulturowego i zachować je dla przyszłych pokoleń. Tegoroczne obchody będą wspaniałą okazją do zachęcenia obywateli, zwłaszcza ludzi młodych, do odkrywania różnorodności kulturowej Europy, a także zastanowienia się nad rolą, jaką dziedzictwo kulturowe odgrywa w naszym życiu. Pozwala nam ono zrozumieć przeszłość i budować przyszłość" - powiedział Navracsics.

Jak podkreślono w komunikacie, celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 "jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego" oraz "uwidocznienie bogactwa dziedzictwa kulturowego Europy, ukazując jego rolę w umacnianiu poczucia wspólnej tożsamości i budowaniu jej przyszłości".

Inicjatywy i imprezy, które zorganizowane zostaną w ramach obchodów umożliwią zaangażowanie obywateli ze wszystkim środowisk; szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci i młodzieży, a także środowisk lokalnych oraz osób, które rzadko obcują z kulturą. Do jednych z najważniejszych inicjatyw należy "Assises du Patrimoine", którego celem "jest rozpoczęcie prac nad długofalowym unijnym planem działania na rzecz dziedzictwa kulturowego".

Decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego została przyjęta w dniu 17 maja 2017 r., na podstawie wniosku Komisji z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Europejskie Forum Kultury. organizowane przez Komisję Europejską ma na celu umacnianie pozycję europejskiej współpracy w dziedzinie kultury, łączenie najważniejszych podmiotów w tym sektorze, a także stanowić okazję do podsumowania realizacji europejskiego planu działań na rzecz kultury oraz sprzyjać debacie na temat polityki i inicjatyw UE w dziedzinie kultury. Tegoroczne forum będzie poświęcone także "refleksji na temat roli kultury w podejmowaniu europejskich i światowych wyzwań oraz wkładu kultury i kreatywności w lokalny i regionalny rozwój społeczno-ekonomiczny".(PAP)

autor: Nadia Senkowska

edytor: Paweł Tomczyk

nak/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL