Kultura i sztuka po 1989 roku

08.06.2016 aktualizacja 18.07.2016

Żydowskie dziedzictwo kulturowe - konferencja w POLIN

„Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje” „Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje”

Żydowskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie i rozmaite sposoby jego ochrony oraz popularyzacji - to temat trzydniowej (8- 10 czerwca) konferencji naukowej, zorganizowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Konferencja „Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje” zapowiadana jest przez organizatora - Muzeum Historii Żydów Polskich, jako największy w Europie zjazd specjalistów zajmujących się żydowskim dziedzictwem kulturowym: praktyków, muzealników, edukatorów, działaczy organizacji pozarządowych i artystów, a zarazem pierwsze w Polsce spotkanie specjalistów, które ma służyć wymianie metod pracy i dzieleniu się dobrymi praktykami.

"Konferencja została stworzona przez praktyków dla praktyków - powiedziała PAP dr Małgorzata Owczarska, koordynatorka konferencji. - Zaprosiliśmy do udziału w tym wydarzeniu wszystkich tych, którzy zajmują się żydowskim dziedzictwem kulturowym. Udało nam się zaprosić grono wybitnych uczonych, m.in. dr Dianę Pinto z Instytutu Badań nad Polityką Żydowską w Londynie, której wykład zainauguruje obrady, czy Michaela Petera Edsona z Muzeum dla Ludzkości ONZ, który w swoim wykładzie poruszy kwestię roli internetu w kontekście przyszłości instytucji pamięci".

Głównym nurtem tematycznym - jak zaznacza dr Owczarska - będą sprawy związane z renowacją, edukacją, popularyzatorstwem i wystawiennictwem. Zaprezentowane też zostaną najciekawsze przedsięwzięcia, innowacyjne metody pracy czy dobre praktyki.

Program ten będzie realizowany podczas osobnych sesji, jak np. „Renowacja i konserwacja: znaczenie i funkcje" przygotowanej przez dr. Orita Stieglitz z Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Bardejowie czy "Szlaki dziedzictwa – pamięć, komercjalizacja i popularyzacja" przygotowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony i Popularyzacji Kultury i Dziedzictwa Żydowskiego.

Szlaki dziedzictwa to wyjątkowy sposób edukowania o żydowskiej historii i kulturze, dbania o nią i jej upamiętniania. Niektóre szlaki łączą w spójną całość zabytki żydowskie i nieżydowskie, inne skupiają się na jednym tylko aspekcie lub zagadnieniu. Miejsca święte, miejsca pamięci i przestrzenie związane z życiem codziennym zaczynają funkcjonować, jako atrakcje włączone w turystyczną infrastrukturę. W związku z tym powstaje szereg kontrowersji metodologicznych i etycznych. O roli szlaków i o tym, jak można pogodzić szacunek dla świętych miejsc z ich komercyjnym użytkowaniem będzie mowa podczas sesji.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza też do udziału w Parku Projektów, wydarzeniu towarzyszącym konferencji. Międzynarodowe środowisko praktyków, muzealników, edukatorów zaprezentuje swoje projekty, publikacje i podzieli się zdobytymi doświadczeniami.

W nieformalnej atmosferze - zaznaczają organizatorzy - będzie można zapoznać się z różnorodnością działań na rzecz żydowskiego dziedzictwa kulturowego. W programie przewidziane są projekcje filmów, warsztaty i instalacje interaktywne. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności.

Park Projektów będzie podzielony na siedem stanowisk – wspólnych stołów, przy których osoby zainteresowane podobną tematyką będą mogły wymienić doświadczenia i zapoznać się z inicjatywami innych uczestników wydarzenia. "Przy wspólnych stołach - zapowiada dr Owczarska - będziemy rozmawiać o rekonstrukcji, językach i edukacji, projektach prowadzonych wśród lokalnych społeczności, nowych mediach, sztuce, edukacji o Holokauście i o inicjatywach, których efektem są publikacje. Osoby zajmujące się żydowskim dziedzictwem kulturowym mogą przynieść i zaprezentować własne materiały".

Park Projektów odbędzie się 10 czerwca na Skwerze Willy'ego Brandta. W razie deszczu Park zostanie przeniesiony do wnętrza Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Konferencja „Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje” jest organizowana we współpracy z The Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities w Norwegii oraz Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” w Polsce. (PAP)

abe/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL