II wojna światowa

21.10.2011 aktualizacja 11.08.2016

„Polen. Eine Reise. Erinnerungs- und Begegnungsorte” – konferencja w Poznaniu

W ramach polsko-niemieckiej konferencji akademickiej pt. „Polen. Eine Reise. Erinnerungs- und Begegnungsorte” (Polska – podróż do miejsc pamięci i spotkania) dr Aleksandra Kuligowska z poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wygłosi wykład wprowadzający dotyczący polsko-niemieckich stosunków od drugiej połowy XX wieku do czasów współczesnych.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Carl von Ossietzky Oldenburg, Kolegium Języków Obcych UAM, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni i Stowarzyszenie Miasteczko Poznań

Poznań, ul. Międzychodzka 5, sobota 22.10.2011, sala 317

10.00  Otwarcie, przywitanie, przedstawienie projektu dr M. Grzywacz, dr Berit Pleitner
10.20  Wykład wprowadzający dr Aleksandra Kuligowska – IPN Poznań
11.00  Panel: Wyobrażenia i oczekiwania
                       Claas Neumann: Stereotypy polskie i niemieckie (15 min.)
                       Meanie Robinet: Sopot – mała ojczyzna (15 min.)
                       Dyskusja
12.00  Przerwa na kawę
12.30  Panel: II Wojna światowa
                       Britta Lammers: Wybuch wojny i pamięć (15 min.)
                       Vera Hilbich: Miejsca pamięci w Polsce i Niemczech oraz ich praca (15 min.)
                       Dyskusja
13.30  Panel: Kultury pamięci
                       Christine Pleus: Muzeum Powstania Warszawskiego (15 min.)
                       Tobias Kruse: IPN – rysą w społeczeństwie (15 min.)
                       Dyskusja
14.30               Przerwa obiadowa
16:00  Panel: Solidarność
                       Wiebke Wetzel: Solidarność w tygodniku „ Der Spiegel“ (15 min.)
                       Dominik Lindemann: Solidarność i zachodnie związki zawodowe (15 min.)
                       Daniel Müller: Kościół i Solidarność (15 min.)

17.30               Zakończenie konferencji i dalsze perspektywy badawcze

Językiem konferencji jest język niemiecki.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL