Solidarność

12.06.2018

Konferencja IPN "Solidarność Walcząca w dokumentach” - 13 czerwca

13.06.2018  "Solidarność Walcząca w dokumentach” "Solidarność Walcząca w dokumentach”

IPN zaprasza 13 czerwca na konferencję z udziałem Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, marszałka seniora Sejmu, założyciela Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie dr. hab. Filipa Musiała, dr. Grzegorza Waligóry z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, Marka Dąbrowskiego oraz dr. Witolda Bagieńskiego z Archiwum IPN w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie nowy portal tematyczny IPN "Solidarność Walcząca w dokumentach”.

Konferencja  odbędzie się 13 czerwca 2018 r. o godz. 10:30 w Przystanku Historia-Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie (ul. Marszałkowska 21/25).

Głównym celem projektu jest przekazanie jak najszerszemu gronu internautów informacji o historii i roli jednej z najważniejszych struktur opozycji niepodległościowej epoki PRL. Na portalu będzie można znaleźć teksty historyczne, materiały edukacyjne, biogramy, kopie cyfrowe dokumentów, fotografii, grafik i wydawnictw podziemnych. 

Po prezentacji portalu Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał przekaże Prezesowi IPN dr. Jarosławowi Szarkowi flagę otrzymaną od przedstawicieli narodu Tatarów Krymskich – Safinar Dżemilewej i Snavera Kadyrowa. Oboje uczestniczyli w konferencji „Za waszą i naszą wolność. 30. rocznica powstania Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej”, która odbyła się w dniach 23–24 maja 2018 r. w Krakowie. Przekazana prezesowi IPN flaga jest wyrazem wdzięczności za zorganizowanie konferencji przypominającej współpracę Solidarności Walczącej z organizacjami narodowymi z byłych republik sowieckich.

O godz. 13 w Przystanku Historia Prezes IPN dr Jarosław Szarek uroczyście wręczy 54 osobom Krzyże Wolności i Solidarności za działalność w strukturach opozycji niepodległościowej w latach 1981–1989. 

Pełna lista odznaczonych na stronie IPN: 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/53275,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Warszawa-13-czerwca-2018.html

Źródło: IPN

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL