Kościół katolicki w PRL

12.06.2018

Konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm. 50. rocznica ogłoszenia encykliki +Humanae vitae+, w kontekście relacji państwo – Kościół w komunistycznej Polsce”

15.06.2018 Źródło: IPN Źródło: IPN

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Człowiek – rodzina – komunizm. 50. rocznica ogłoszenia encykliki +Humanae vitae+, w kontekście relacji państwo – Kościół w komunistycznej Polsce”. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2018 r. (piątek), w godz. 9-15.30, w Sali Włoskiej klasztoru franciszkanów, przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. spór państwa i Kościoła o obronę życia, małżeństwa i rodziny zarówno przed, jak i po ogłoszeniu „Humanae vitae”, stosunek władz komunistycznych do encykliki oraz wkład środowiska skupionego wokół kard. Karola Wojtyły w przygotowanie papieskiego dokumentu.

Prelegentami będą naukowcy zajmujący się tymi zagadnieniami z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Zaplanowano także panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli środowisk walczących w okresie PRL o obronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci (uczestnicy panelu: Teresa Król, dr Wanda Półtawska, o. prof. dr hab. Jacek Salij OP, prowadzenie – prezes IPN dr Jarosław Szarek).

Program konferencji

Źródło: IPN

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL