Dekada Gierka

15.05.2017

Kraków: 16 V konferencja naukowa w 40. rocznicę powstania SKS

16.05.2017 - 16.05.2017 Konferencja „Studencki Komitet Solidarności (1977–1980). Czterdzieści lat później” Konferencja „Studencki Komitet Solidarności (1977–1980). Czterdzieści lat później”

We wtorek, 16 maja, w godz. 10.00–17.00 Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszeniem Maj77 organizują w Krakowie konferencję naukową w 40. rocznicę powstania Studenckiego Komitetu Solidarności.

Konferencja „Studencki Komitet Solidarności (1977–1980). Czterdzieści lat później” odbędzie się na UJ (Aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24).

Program konferencji:

10.00-10.30 Otwarcie konferencji -
Rektor UJ, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Dyrektor Instytutu Historii UJ prof. Sławomir Sprawski
Prezes Stowarzyszenia Maj77 Bogusław Sonik
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek

10.00 -12.00 Część I: Studencki Komitet Solidarności w Krakowie na tle epoki „wielkiej stabilizacji” w PRL.
Prowadzenie prof. Tomasz Gąsowski

dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – Fenomen niezależnego ruchu studenckiego na tle opozycji lat 70.

dr hab. Zdzisław Zblewski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) – Dekada Edwarda Gierka

dr Katarzyna Jarkiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Współpraca krakowskiego SKS i środowisk studenckich z duszpasterstwami akademickimi i Kościołem

dr Sebastian Drabik (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) – Władze krakowskiej PZPR wobec niezależnego ruchu studenckiego w latach 1977-1980

mgr Paulina Kleszno-Wszołek –Między konformizmem a buntem. Krakowskie Juvenalia okresu PRL. Próba syntezy

dr Monika Komaniecka (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) – Krakowski Studencki Komitet Solidarności pod obserwacją – techniczno-operacyjne działania SB wobec niezależnego ruchu studenckiego.

12.00-12.30 - Dyskusja

12.30-12.45 – Przerwa

13.00-14.40 - Część II: W drodze do wolności. Niezależny ruch studencki na tle opozycji przedsierpniowej w PRL
Prowadzenie dr Łukasz Kamiński

dr Kamil Dworaczek (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu) – Ruch Studenckich Komitetów Solidarności w Polsce 1977-1980

Grzegorz Waligóra (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu) – Współpraca Studenckich Komitetów Solidarności z Komitetem Obrony Robotników i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1980

dr Grzegorz Wołk (Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie) – Współistnienie czy współpraca? Studenckie Komitety Solidarności wobec Konfederacji Polski Niepodległej

dr Cecylia Kuta (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) – Pisma SKS i niezależnego ruchu studenckiego 1977-1980

dr hab. Henryk Głębocki (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego / Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie) – Dlaczego „właściciele PRL” bali się młodych Polaków? Elity systemu komunistycznego wobec widma „drugiego Marca”

14.40-15.00 – Dyskusja

15.00-15.40 - Przerwa obiadowa

15.40-17.00 (80 min) – Studenckie Komitety Solidarności i bunt studentów w PRL z perspektywy 40 lat
Prowadzenie - red. Roman Graczyk

Liliana Batko-Sonik
Tadeusz Kensy
Adam Lipiński
Andrzej Mietkowski
Danuta Skóra
Bronisław Wildstein

17.00 - zakończenie Konferencji

Źródło: Stowarzyszenie Maj77

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL