Polska po 1989 roku

19.09.2018

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ruch ludowy i polska wieś wobec Niepodległości” – Supraśl–Nidzica, 19–21 września 2018

19.09.2018 - 21.09.2018

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Ruch ludowy i polska wieś wobec Niepodległości” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, która odbędzie się w dniach 19–21 września 2018 r. w Supraślu i Nidzicy. W konferencji weźmie udział dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN.

Program konferencji:

19 września, hotel „Supraśl”, ul. Białostocka 19
godz. 10.00 – rozpoczęcie konferencji
godz. 10.20–11.40 – referaty:
•    dr Paweł Perzyna (IPN Łódź), Praca dla Polski. Postawa polityczna Błażeja Stolarskiego w latach 1914–1922
•    dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok), Ruch ludowy w Łomżyńskiem w okresie międzywojennym
•    Jerzy Autuchiewicz (IPN Białystok), Refleksje o niepodległości w pamiętnikach chłopów
•    dr hab. Karol Sacewicz (IPN Olsztyn), Kształtowanie się granic II RP w świetle publikacji prasy chłopskiej/ludowej
11.40–12.10 – przerwa
godz. 12.10–13.10 – referaty:
•    Jakub Dobrzyński (UwB), Pośród szlachty. Sytuacja społeczno-demograficzna chłopów w okresie dwudziestolecia międzywojennego w wybranych parafiach podlaskich
•    Jarosław Wasilewski (IPN Białystok), Wystąpienia chłopskie na Suwalszczyźnie w 1935 r.
•    dr Marcin Bukała (IPN Rzeszów), Niepodległość Polski w prasie Stronnictwa Ludowego w latach 1931–1939 na przykładzie wybranych tytułów prasowych
godz. 13.10–13.30 – dyskusja
godz. 13.30–15.00 – przerwa
godz. 15.00–16.40 – referaty:
•    dr hab. Waldemar Grabowski (IPN Warszawa), Działacze Stronnictwa Ludowego w łączności konspiracyjnej Polskiego Państwa Podziemnego
•    dr hab. Piotr Kardela (IPN Białystok), Działalność niepodległościowa Stanisława Gierata - przedwojennego prezesa CZWM i prezesa SPK
•    dr hab. Jacek Romanek (IPN Lublin), Ludowcy Lubelszczyzny w walce o wolność i niepodległość w latach 1944–1949
•    Michał Ostapiuk (IPN Olsztyn), Mieszkańcy wsi na Białostocczyźnie, Warmii i Mazurach w strukturach polskiego niepodległościowego podziemia zbrojnego po 1944 r.
16.40–17.00 – dyskusja
20 września, hotel „Supraśl”, ul. Białostocka 19
godz. 10.30–12.10 – referaty:
•    dr Marcin Markiewicz (IPN Białystok), „Prawica” w ZSL w latach 1956–1959 na przykładzie Białostocczyzny
•    dr Michał Wenklar (IPN Kraków), Wydarzenia 1956 r. wobec wsi i ruchu ludowego w województwie krakowskim
•    dr Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku), Struktury „Solidarności” Rolników Indywidualnych w województwie białostockim (1980–1989)
•    dr Tomasz Danilecki (IPN Białystok), Przywódcy rolniczej „Solidarności” na Białostocczyźnie - drogi chłopskich (non)konformistów do działalności opozycyjnej
•    Łukasz Faszcza (IPN Białystok), Pół wieku z perspektywy wsi na przykładzie niepublikowanych wspomnień mieszkańca Augustowszczyzny Jana Grajewskiego
godz. 12.10–12.30 – dyskusja
21 września, Zamek Nidzica, ul. Zamkowa 2
godz. 10.30–12.30 – referaty:
•    dr Paweł Warot (IPN Białystok), Chłopi/ludowcy wobec kolektywizacji wsi na Warmii i Mazurach
•    Krzysztof Kierski (IPN Olsztyn), Ludowcy na Warmii i Mazurach wobec idei niepodległości (1945–1949)
•    ks. dr Bogumił Wykowski (Olsztyn), W służbie niepodległości czy zniewolenia? Działacze ludowi w powojennej rzeczywistości politycznej na przykładzie powiatu Szczytno
•    Judyta Rebizant (Uniwersytet Rzeszowski), Gospodarcze aspekty przemian ustrojowych na terenie powiatu lubaczowskiego 1944–1948
•    dr Rafał Łatka (IPN Warszawa), „Solidarność” Rolników Indywidualnych w opinii prymasa Tysiąclecia
•    dr hab. Marcin Kruszyński (IPN Lublin/WSOWP w Dęblinie), Wincenty Witos wśród Ojców Niepodległości? Perspektywa podręczników do historii z okresu PRL i III RP
godz. 12.30–12.50 – dyskusja i zakończenie konferencji.

Patronat medialny nad konferencją sprawują: Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku i Polskie Radio Białystok. 

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej 
Instytut Pamięci Narodowej
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL