Komuniści w kraju i w Związku Sowieckim

07.02.2017 aktualizacja 08.02.2017

„Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945–1948)” - spotkanie promocyjne.

09.02.2017 "Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945–1948)" "Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945–1948)"

9 lutego 2017 w Katowicach odbędzie się spotkanie promocyjne wokół książki dr. Adama Dziuby „Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945–1948)”.

9 lutego 2017 r., o godz. 18.00 w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, przy ul. Św. Jana 10 (III piętro) odbędzie się spotkanie promocyjne wokół książki dr. Adama Dziuby „Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945–1948)”. Moderatorem spotkania będzie Józef Krzyk z „Gazety Wyborczej”.

Prezentowana monografia opisuje dzieje, struktury i formy politycznej aktywności Polskiej Partii Robotniczej w województwie śląskim w latach 1945–1948. Partia ta, mimo początkowo marginalnego wpływu na społeczeństwo Górnego Śląska i Zagłębią Dąbrowskiego, w ciągu kilku lat zmieniła się w organizację masową, dominującą na scenie politycznej województwa, kontrolującą miejscowy przemysł oraz zachowania ludności. Pozycję tę osiągnęła, wykorzystując uwarunkowania systemowe: poparcie sowieckie, dominację PPR w systemie politycznym, kontrolę nad aparatem bezpieczeństwa oraz administracją państwową i przemysłową.

Adam Dziuba – ur. 21 XI 1964 r., absolwent historii Uniwersytetu Śląskiego, doktor, pracownik Oddziałowego Biura Badan Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Autor monografii "Podziemie poakowskie w­ województwie śląsko-dąbrowskim w­ latach 1945–1947" (Kraków 2005) i "Na frontach walki ze szpiegami, rewizjonistami i­ +reakcyjnym klerem+. Tyska jednostka aparatu bezpieczeństwa w ­latach 1954–1975" (Tychy 2008). Do jego zainteresowań badawczych należą polityczne aspekty funkcjonowania systemu komunistycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiej Partii Robotniczej/Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na lokalnej scenie politycznej oraz działania aparatu bezpieczeństwa w latach 1944–1990.

Źródło: IPN Katowice

http://katowice.ipn.gov.pl/pl3/publikacje/ksiazki-katowice/38059,Totalitaryzacja-Polska-Partia-Robotnicza-na-scenie-politycznej-wojewodztwa-slask.html

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL