Europa i świat po 1989 roku

25.06.2018

Białoruś: Rada Naczelna ZPB zaniepokojona problemami polskiego szkolnictwa

Rada Naczelna nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi (ZPB) wyraziła zaniepokojenie tworzonymi przez władze Grodzieńszczyzny trudnościami przy naborze dzieci do szkół polskich oraz szykanowaniem przez nie nauczycieli języka polskiego.

„Oświadczenie dotyczy sytuacji wokół naboru dzieci do szkół polskich w Grodnie i Wołkowysku, a także szykanowania nauczycieli języka polskiego przez władze oświatowe Grodzieńszczyzny” – poinformował w poniedziałek portal ZPB Znadniemna.pl, informując o posiedzeniu Rady Naczelnej, która odbyła się w sobotę.

W przyjętym jednomyślnie dokumencie wskazano, że od 2015 roku władze oświatowe obwodu grodzieńskiego sztucznie ograniczają liczbę uczniów przyjmowanych do pierwszych klas szkół polskich w Grodnie i Wołkowysku, w związku z czym dzieci są pozbawiane możliwości realizacji prawa do pobierania nauki w języku ojczystym, którą gwarantuje białoruska ustawa zasadnicza.

Aktywiści ZPB przyznają, że w wyniku ich protestów szkoła polska w Grodnie przyjęła w czerwcu komplety dokumentów od wszystkich chętnych, chociaż wcześniej zapowiadano, że przyjętych może zostać maksymalnie 60 osób. Kuratorium w Grodnie zapewniło też ostatecznie, że przyjęci zostaną wszyscy chętni.

Inaczej wygląda sytuacja w szkole polskiej w Wołkowysku, gdzie komplet dokumentów mogło złożyć tylko 18 dzieci, choć pierwszego dnia rekrutacji zgłosiło się 25 chętnych. Dyrektorka szkoły informowała wcześniej, że kuratorium zgodziło się na przyjęcie tylko 18 dzieci. Władze argumentują to brakiem technicznych i sanitarnych możliwości przyjęcia większej liczby dzieci.

Rada Naczelna ZPB uważa takie działania za „przejaw otwartej dyskryminacji wobec młodych Polaków”.

W oświadczeniu zwrócono także uwagę na „niepokojący wzrost presji na nauczycieli języka polskiego” na Grodzieńszczyźnie. Radni wskazują, że władze szkół, w których nauczany jest język polski, utrudniają pedagogom udział w warsztatach metodycznych, zwłaszcza na terytorium Polski. Niektórzy z nich mieli otrzymać groźby zwolnienia.

Rada Naczelna ZPB zaapelowała w oświadczeniu do prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki o zakończenie dyskryminacji polskich dzieci, zagwarantowanie praw konstytucyjnych mniejszości i zaprzestanie szykanowania nauczycieli języka polskiego na Grodzieńszczyźnie.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ akl/ ap/ mmu/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL