Polska po 1989 roku

03.10.2019

CBOS: w 57 proc. rodzin wszystkie dzieci w wieku szkolnym wyjechały na wakacje

W 57 proc. rodzin, w których są dzieci w wieku szkolnym, na co najmniej tygodniowy wypoczynek wyjechali wszyscy uczniowie – wynika z wrześniowego sondażu CBOS. W 32 proc. rodzin nie wyjechało żadne dziecko, w 11 proc. – nie wszystkie.

"Po poprzednim roku – rekordowym, jeżeli chodzi o odsetek gospodarstw domowych, które podczas letnich wakacji wysłały dzieci w wieku szkolnym na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania – nastąpiło wyraźne ograniczenie zasięgu tej formy wypoczynku i powrót do poziomu notowanego w latach 2016-2017" – czytamy w komentarzu CBOS do wyników badania.

W 2018 r. 65 proc. rodzin, w których są dzieci w wieku szkolnym, deklarowało, że na co najmniej tygodniowy wypoczynek wyjechały wszystkie dzieci. 26 proc. rodzin podało, że nie wyjechało żadne dziecko, a 9 proc., że nie wszystkie.

"Z przeprowadzonych analiz wielozmiennowych wynika, iż obecnie czynnikiem najbardziej różnicującym deklaracje dotyczące korzystania przez uczniów z przynajmniej tygodniowego wypoczynku wyjazdowego w czasie letnich wakacji jest poziom wykształcenia respondentów" – podaje CBOS.

W komentarzu do wyników tegorocznego badania można przeczytać, że w gospodarstwach domowych respondentów z wyższym wykształceniem co najmniej tygodniowe wyjazdy wakacyjne uczniów są niemal powszechne (78 proc. deklaruje, że korzystali z nich wszyscy uczniowie, a tylko 14 proc., że nikt nie wyjechał). Z kolei blisko połowa badanych z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym twierdzi, że żadne dziecko w wieku szkolnym z ich gospodarstwa domowego nie wyjechało na takie wakacje (odpowiednio 48 proc. i 47 proc.).

Podano też, że korzystanie przez dzieci z co najmniej tygodniowego letniego wypoczynku poza miejscem zamieszkania wyraźnie różnicuje także sytuacja materialna gospodarstwa domowego.

"O ile w większości (64 proc.) gospodarstw domowych, które dobrze oceniają swoje warunki materialne, na taki wypoczynek wyjechali wszyscy uczniowie, to większość (58 proc.) żyjących w złych warunkach i blisko połowa (48 proc.) deklarujących średni poziom życia nie wysłała na taki wypoczynek żadnego dziecka w wieku szkolnym" – napisano w komentarzu.

Podobnie jak w latach ubiegłych w większości przypadków co najmniej tygodniowe wyjazdy wypoczynkowe uczniów były realizowane tylko w kraju – odpowiedzi takiej udzieliło 73 proc. rodzin deklarujących, że dzieci wyjechały na wakacje. Odpowiedź "częściowo w kraju, a częściowo za granicą" wskazało 15 proc. respondentów, a "wyłącznie za granicą" – 11 proc.

CBOS pytał również o dłuższe wakacje – dwutygodniowe. Z badania wynika, że w trakcie ostatnich letnich wakacji 29 proc. gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, wysłało uczniów na co najmniej dwutygodniowy wypoczynek (w porównaniu z ubiegłym rokiem spadek o 2 punkty procentowe), przy czym w przypadku 23 proc. (bez zmian) wszystkie dzieci były na co najmniej dwutygodniowych wakacjach poza miejscem zamieszkania.

Respondenci zapytani, dlaczego uczniowie z ich rodzin nie wyjechali na choćby tygodniowy letni wypoczynek, najczęściej odpowiadali, że brakowało pieniędzy na wyjazd (34 proc.).

"Przyczyny finansowe wskazywane były częściej niż w roku poprzednim, ale znacznie rzadziej niż przed rokiem 2016 r." – zauważono w komentarzu. Drugą najczęściej wskazywaną przyczyną niewyjeżdżania przez uczniów podczas letnich wakacji na co najmniej tygodniowy wypoczynek jest brak chęci wyjazdu (wskazało ją 21 proc.).

15 proc. rodzin, to, że dzieci nie wyjechały na wakacje tłumaczyło tym, że nie było możliwości zorganizowania wyjazdu. 14 proc. – tym, że uczniowie pracowali w czasie wakacji zarobkowo. 13 proc. – tym, że dzieci są za małe. 12 proc. brak wyjazdu tłumaczyło brakiem czasu uczniów lub ich opiekunów.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 12-19 września 2019 r. na liczącej 936 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Na pytania o wypoczynek uczniów odpowiadali respondenci z gospodarstw domowych, w których są uczniowie (N=227). (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL