Polska po 1989 roku

04.06.2016 aktualizacja 18.07.2016

Finał IX edycji konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

IX edycja konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku IX edycja konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

Po pięć prac magisterskich oraz doktorskich otrzymało nagrody i wyróżnienia w IX edycji konkursu IPN i Instytutu Historii PAN na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Laury wręczono podczas środowej uroczystości w stołecznej siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej.

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego zorganizował Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Można było nadsyłać niepublikowane prace magisterskie i doktorskie poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku obronione w okresie od 1 października 2014 do 31 października 2015 roku.

Oceniała je Komisja Konkursowa powołana przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN w składzie: prof. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. Tomasz Szarota, prof. Andrzej Chojnowski, prof. Antoni Dudek, prof. Tadeusz Wolsza, prof. Jerzy Eisler, dr hab. Marek Kornat, dr hab. Krzysztof Kosiński oraz dr Władysław Bułhak (sekretarz).

"Dziewiąty już raz spotykamy się na uroczystości wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny. I to jest nagroda, która ma już swoją rangę zbudowaną przez osiem poprzednich edycji. Tę rangę buduje patron Władysław Pobóg-Malinowski. Ale warto zwrócić też uwagę na fakt, że spośród innych konkursów adresowanych również do autorów prac magisterskich i doktorskich ten wyróżnia się posiadaniem najbardziej surowego jury" - mówił prezes IPN Łukasz Kamiński.

"Dziewiąty już raz spotykamy się na uroczystości wręczenia nagród w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny. I to jest nagroda, która ma już swoją rangę zbudowaną przez osiem poprzednich edycji. Tę rangę buduje patron Władysław Pobóg-Malinowski. Ale warto zwrócić też uwagę na fakt, że spośród innych konkursów adresowanych również do autorów prac magisterskich i doktorskich ten wyróżnia się posiadaniem najbardziej surowego jury" - mówił prezes IPN Łukasz Kamiński.

Jak zaznaczył, już w zasadzie tradycją stało się, że jury nie przyznaje pierwszej nagrody "w związku z wysokimi wymaganiami". "Także de facto moglibyśmy uznać, że te nagrody drugie są to nagrody pierwsze i tak stopniowo schodzić w dół. A nagroda pierwsza kiedy raz na kilka lat zostaje przyznana to de facto rodzaj grand prix dla wyróżniającej się pracy. Chciałbym więc serdecznie pogratulować wszystkim tegorocznym laureatom przede wszystkim wysiłku, który stoi za każdą z prac, a także złożyć gratulacje ich promotorom" - powiedział Kamiński.

Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Andrzej Paczkowski podkreślił, że poziom konkursu był wyrównany, stosunkowo wysoki, dlatego trudno było wyłonić zwycięzców. W sumie nadesłano 30 prac - 21 magisterskich i dziewięć doktorskich.

"Konkurs dotyczy historii najnowszej traktowanej dość szeroko, w zasadzie od początku istnienia odrodzonego państwa polskiego. Jednak najwięcej prac było poświęconych historii powojennej. Inne dotyczyły II Rzeczpospolitej czy II wojny. Dość silnie była reprezentowana gałąź historiografii zwanej historią społeczną. A prace pochodziły praktycznie z całego kraju, choć relatywnie mało było z Warszawy. W związku z wyrównanym poziomem mieliśmy trochę problemów z wyborem, jednak obrady zakończyliśmy w poczuciu satysfakcji" - zaznaczył Paczkowski.

W kategorii prac magisterskich dwie równorzędne II nagrody otrzymali Marek Rodzik za pracę "Polska a Wielka Brytania. Od kryzysu sudeckiego do 15 marca 1939 roku" i Grzegorz Wszołek za pracę "Służba Bezpieczeństwa w Krakowie 1989-1990 na tle przemian w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych".

Trzy równorzędne wyróżnienia przyznano Annie Wiśniewskiej-Grabarczyk za pracę "+Czytelnik+ ocenzurowany. Literatura w paratekstach - recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu (na materiale GUKPPiW Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z 1950 roku)"; Maciejowi Łochowskiemu za "Operację +Burza+ w Okręgu Armii Krajowej Lublin" oraz Maciejowi Góreckiemu za pracę "Długi, szary i ...: Papier toaletowy w PRL".

W kategorii prac doktorskich dwiema równorzędnymi II nagrodami uhonorowano Monikę Naporę za pracę "Między rzeczywistością a utopią. +Dziennik radomski+ w latach 1939-1945" i Pawła Wawryszuka za "Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1956-1971".

Trzy równorzędne wyróżnienia odebrali Katarzyna Wilczok za pracę "Kierownictwo MKZ Katowice NSZZ +Solidarność+ wobec sporu o program i taktykę działania NSZZ +Solidarność+ w latach 1980-1981"; Michał Zawisza za "Robotników przemysłowych w województwie kieleckim w latach 1945-1949" i Paweł Sękowski za pracę "Les Polonais en France dans l'immediat apres-guerre (1944-1949)" ("Polacy we Francji bezpośrednio po wojnie"). (PAP)

akn/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL