Polska po 1989 roku

14.02.2020

Kancelaria Prezydenta RP: wnioski o nadanie tytułu profesora procedowane w kolejności ich składania

Wnioski o nadanie tytułu profesora są procedowane w Kancelarii Prezydenta RP w kolejności ich składania – odpowiada PAP Kancelaria Prezydenta RP, pytana o list RPO ws. nadawania tytułów profesorskich i przyczyn długiego czasu oczekiwania na nominacje dwóch naukowców.

Pod koniec stycznia br. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do prezydenta z listem ws. nadawania tytułów profesorskich. Poprosił o wskazanie przyczyn długiego czasu oczekiwania na nominacje profesorskie dwóch naukowców. Chodzi o dr. hab. Michała Bilewicza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, który - jak pisze Adam Bodnar - oczekuje na decyzję prezydenta od niemal roku oraz dr. hab. Waltera Żelaznego, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, który, jak podaje RPO, oczekuje na decyzję od niemal dwóch lat. RPO sugeruje, że nadawanie tytułów profesorskich przez Prezydenta RP powinno się odbywać w kolejności napływania wniosków.

PAP zwróciła się do Kancelarii Prezydenta z prośbą o komentarz w sprawie tego listu.

"Wnioski o nadanie tytułu profesora są procedowane w Kancelarii Prezydenta RP w kolejności ich składania przez uprawniony organ. Ww. przepisy nie określają terminu, w którym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zobligowany jest do wydania postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora" - poinformowało biuro prasowe KPRP.

Z informacji Kancelarii wynika, że w Kancelarii Prezydenta RP znajduje się obecnie 227 wniosków z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK) o nadanie tytułu profesora i są one na różnym etapie procedowania. Biuro prasowe KPRP potwierdziło, że wśród tych wniosków są też wnioski dr. hab. Michała Bilewicza oraz dr. hab. Waltera Żelaznego.

Zgodnie z informacjami KPRP uchwała CK dotycząca m.in. wniosku o nadanie tytułu profesora nauk społecznych dla dr. hab. Michała Kamila Bilewicza wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP 15 stycznia 2019 r. "W trakcie analizy wniosku okazało się, że swoje opinie w tym postępowaniu sporządziło 6 osób, spośród nich 4 osoby (3 recenzentów i superrecenzent Centralnej Komisji), są zatrudnione w tej samej uczelni tj. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, jeden z recenzentów w latach 1992 – 2012 był przewodniczącym Rady Programowej SWPS, a kolejny ściśle współpracował z ww. kandydatem" - podsumowano w informacji KPRP.

"Natomiast w sprawie dotyczącej wniosku pana dr. hab. Waltera Żelaznego, pełnomocnik działający w imieniu ww. osoby złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i sprawa obecnie znajduje się w toku postępowania sądowego" - pisze Kancelaria.

Do czasu publikacji tej depeszy ani KPRP, ani dr hab. Walter Żelazny nie odpowiedzieli na pytania PAP, czego dotyczy to postępowanie.

PAP zapytała o średni czas, jaki mijał między złożeniem do prezydenta wniosku przez CK o nominację profesorską a jej podpisaniem. Kancelaria Prezydenta odpisała, że nie prowadzi takich statystyk.

Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła też, że odpowiedź na wspomniane pismo RPO zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki.

Przepisy związane z nadawaniem tytułu profesora reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nią tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Z wnioskiem o nadanie tytułu profesora występowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (a po wejściu w życie nowych przepisów będzie to Rada Doskonałości Naukowej). (PAP)

Autorka: Ludwika Tomala

lt/ ekr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL