PRL

06.10.2011 aktualizacja 18.07.2016

Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku – V edycja

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii PAN ogłaszają piątą edycję Konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku im. Władysława Pobóg-Malinowskiego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2010 do 31 października 2011 r.

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach: prac magisterskich i prac doktorskich.

Nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN w formie książkowej oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN:

    * 10 000 PLN w przypadku najlepszej pracy magisterskiej,
    * 25 000 PLN w przypadku najlepszej pracy doktorskiej.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2010 do 31 października 2011 r.

Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia, nagrodą w tym przypadku jest publikacja części lub całości pracy. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN.

Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2011 r. na adres:

      Instytut Pamięci Narodowej
      ul. Towarowa 28
      00-839 Warszawa
      z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

Prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu.

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN, w następującym składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, doc. dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki oraz prof. dr hab. Antoni Dudek. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 25 stycznia 2012 roku.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL