Polska po 1989 roku

06.09.2018

MEN: odrębne rekrutacje do szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów

W 2019 r. będą dwie odrębne rekrutacje dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich: dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjów. W szkołach będą się uczyć w osobnych klasach - powiedział w czwartek wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Wiosną 2019 r. o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą dwa roczniku uczniów: pierwszy rocznik uczących się w 8-letnich szkołach podstawowych i ostatni rocznik uczący się w gimnazjach. 

Dlatego - jak przypomniał wiceminister Kopeć na konferencji prasowej - w kwietniu 2019 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi dwa egzaminy: po raz pierwszy dla uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową - egzamin ósmoklasisty i dla uczniów konczących gimnzjum - egzamin gimnazjalny. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 15, 16, 17 kwietnia, a egzamin ósoklasisty 10-12 kwietnia. 

Punkty uzyskane przez uczniów z tych egzaminów będą miały wpływ na przyjęcie uczniów do wybranych przez nich szkół średnich. "Będą odrębne rekrutacje" - podkreślił Kopeć.

W przypadku absolwenta 8-letniej szkoły podstawowej punkty możliwe do uzyskania przy rekrutacji w połowie będą za wyniki z egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), a w połowie (do 100 punktów) za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku absolwenta gimnazjum - punkty możliwe do uzyskania przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w połowie będą za wyniki z egzaminu egzaminu gimnazjalnego (do 100 punktów), a w połowie (do 100 punktów) za: oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Jak zauważył Kopeć różnica będzie polegała tylko na innym punktowaniu wyników z egzaminu.

W informacji opublikowanej na stronie MEN wynika, że na 100 punktów branych pod uwagę przy rekrutacji z egzaminu ósmoklasisty będzie można maksymalnie otrzymać: 35 punktów za wynik egzaminu z języka polskiego, 35 punktów za wynik z egzaminu z matematyki i 30 punktów za wynik egzaminu z języka obcego.

Z kolei na 100 punktów branych pod uwagę przy rekrutacji z egzaminu gimnazjalisty będzie można maksymalnie otrzymać po 20 punktów za wyniki egzaminów: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego.  

Kopeć przypomniał też, że choć uczniowie z obu roczniów będą się uczyć w tych samych szkołach średnich, to w osobnych klasach. "Dla uczniów, którzy skończą 8-letnią szkołę podstawową będzie to 4-letnie liceum lub 5-letnie technikum, a dla uczniów, którzy skończą gimnazjum będzie to 3-letnie liceum lub 4-letnie technikum" - powiedział.

Będzie się tak działo, gdyż uczniowie po gimazjach będą w szkołach średnich kontynuować naukę zgodnie ze starą podstawą programową, a uczniowie po 8-letniej szkole podstawowej - zgodnie z nową.

Wiceminister zapewnił, że dla wszystkich uczniów z obu roczników starczy miejsc w szkołach średnich. "W Polsce mamy obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Każdy absolwent, czy to szkoły podstawowej, czy to gimnazjum, znajdzie swoje miejsce, czy to w szkole ponadpodstawowej, czy to w szkole ponadgimnazjalnej" - przypomniał.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapowiedział, że na egzaminie ósmoklasisty we wszystkich arkuszach: z polskiego, matematyki i języka obcego będzie więcej zadań otwartych, czyli takich, w których zdający sami formułują odpowiedź.

W egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych ósmoklasista będzie mógł uzyskać nawet 70 proc. możliwych do uzyskania punktów, na egzaminie z matematyki do 50 proc. punktów, a na egzaminie z języka obcego też do 50 proc. punktów. W odróżnieniu do egzaminu gimnazjalnego na egzaminie ósmoklasisty na egzaminie z języka obcego wszyscy uczniowie będą musieli napisać tekst - krótką notatkę lub e-mail. Na egzaminie gimnazjalnym, takie zadanie mieli tylko ci uczniowie, którzy przystępowali do nieobowiązkowego egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

"Zależy nam na tym, by młody człowiek, który kończy szkołę podstawą potrafił się wypowiedzieć w języku polskim: krócej i dłużej, potrafił logicznie argumentować to, co ma do powiedzenia, potrafił przedstawić swój tok rozumowania, a tego uczy m.in. matematyka i potrafił w języku obcym napisać krótką notatkę, a nie tylko przeczytać i zrozumieć to, co usłyszy" - wyjaśnił.

Smolik zaznaczył, że formuła i wymagania stawiane na egzaminie ósmoklasisty nie powinny być zaskoczeniem dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Przypomniał, że już w wrześniu ubiegłego roku CKE opublikowała informatory o egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów. "Zawierają one bardzo szczegółowe opisy arkuszy egzaminacyjnych, całego procesu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, a co najważniejsze zawierają przykładowe zadania z rozwiązaniami. Zawierają także wszystkie skale oceniania, które będą stosowane przez egzaminatorów do oceny wypowiedzi uczniów" - powiedział Smolik. Przypomniał też, że w grudniu ub.r. CKE opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne z pełną ich obudową. 

Zapowiedział, że w grudniu tego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadzą próbny egzamin ósmoklasisty. Niezależnie od tego w marcu 2019 r. OKE przekażą do szkół dodatkowe zestawy zadań egzaminacyjnych, które szkoły będą mogły wykorzystać, by przed samym egzaminem dodatkowo przećwiczyć umiejętności, które na egzaminie będą sprawdzane.(PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mark/

 

(PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mark/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL