Polska po 1989 roku

06.02.2019

Trwa nabór na letni semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego

„Od Golema do sztucznej inteligencji - wizje przyszłości w kulturze żydowskiej„ to temat przewodni semestru letniego, który rozpocznie się 20 lutego na Żydowskim Uniwersytecie Otwartym. Zapisy na wykłady przyjmowane są do 15 lutego.

Zajęcia w ramach Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego zostały objęte patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W programie znajdzie się 70 godz. zajęć akademickich, którym towarzyszyć będą spotkania z ważnymi postaciami, pokazy filmów, dyskusje, spacery tematyczne i wizyty w instytucjach kultury.

Wykłady będą miały miejsce w środy i w wybrane poniedziałki w godz. 17.30-20.30 w stołecznym Centrum Kultury Jidysz. Początek semestru letniego, którego tematem przewodnim będzie "Od Golema do sztucznej inteligencji - wizje przyszłości w kulturze żydowskiej", zaplanowano na 20 lutego. Zapisy przyjmowane są do 15 lutego.

Jak zapowiadają organizatorzy, podczas wykładów przybliżane będą wizje przyszłości obecne przez wieki w kulturze żydowskiej. Słuchacze prześledzą, jak mówiono i myślano o przyszłości w świecie tradycyjnym - począwszy od tekstów oraz toposów biblijnych i folklorystycznych. Dowiedzą się także jak wyglądały koncepcje przyszłości diaspory żydowskiej wśród działaczy organizacji żydowskich oraz myślicieli XX-wiecznych oraz w XIX i XX-wiecznej literaturze futurystycznej, kinematografii czy sztuce.

Wykłady w letnim semestrze Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego poprowadzą m.in. prof. Daniel Grinberg, dr Agnieszka Haska, mgr Bella Szwarcman-Czarnota, dr Joanna Ostrowska, Karol Becker i Małgorzata Kordowicz. Zaplanowano także zajęcia seminaryjne pod kierunkiem: dr. Piotra Pazińskiego, prof. Adama Lipszyca i dr. Agnieszki Gajewskiej.

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą zaliczyć wykłady Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego jako przedmiot ogólnouniwersytecki. Słuchacze regularnie uczęszczający na zajęcia po ukończeniu semestru i zdaniu egzaminu uzyskają 5 punktów ECTS. Opłata semestralna zwykła wynosi 150 zł, dla studentów i seniorów - 100 zł.

Bliższe informacje i formularz zgłoszeniowy są dostępne pod adresem: www.jidyszland.pl.

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską. Uniwersytet stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy na temat szeroko pojętej historii i kultury Żydów. Zajęcia obejmują wykłady i warsztaty z historii i kultury Żydów polskich. (PAP)

autor: Anna Kondek-Dyoniziak

akn/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL