Polska po 1989 roku

09.05.2018

W Śląskiem będą uczyć o samorządzie

Przekazanie młodym ludziom wiedzy o funkcjonowaniu instytucji samorządowych to cel projektu "Śląskie. Tu edukujemy”, przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dla prowadzonych przez województwo szkół.

Edukacja ma się przyczynić do budowy społeczeństwa obywatelskiego. "Aktywne społeczności szybciej się rozwijają i łatwiej osiągają swoje cele. Dlatego, angażując mieszkańców w działania społeczne oparte na otwartym dialogu obywatelskim, sprzyja się rozwojowi demokracji lokalnej oraz pobudza środowiska lokalne do podejmowania wspólnych działań" – napisał marszałek Wojciech Saługa we wstępie do opracowania.

Urzędnicy przygotowali bowiem publikację, zawierającą praktyczne informacje dotyczące możliwości zwiedzania oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 23 placówkach prowadzonych przez województwo śląskie.

W ofercie znalazły się propozycje zajęć muzycznych w Filharmonii Śląskiej i siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie, lekcji teatralnych w Operze Śląskiej, Teatrze Śląskim i Teatrze Rozrywki czy zajęcia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Górnośląskim w Bytomiu czy Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jest również propozycja zwiedzania historycznego obiektu, w którym mieści się Sejmik Województwa Śląskiego. Dla nauczycieli i wychowawców opracowano scenariusze lekcji samorządowych do wykorzystania podczas zajęć z uczniami.

11 maja w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się pokazowa lekcja o samorządzie wojewódzkim "Współczesne struktury samorządu terytorialnego" dla nauczycieli. Potem zaplanowano prezentację oferty edukacyjnej placówek kulturalnych i oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa śląskiego oraz zwiedzanie gmachu Sejmu Śląskiego. Elektroniczna wersja publikacji została rozesłana do wszystkich urzędów gminnych i powiatowych województwa śląskiego, można ją również pobrać bezpośrednio ze strony Śląskie. Tu rozmawiamy.(PAP)

Autorka: Anna Gumułka

lun/ krap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL