Polska po 1989 roku

04.12.2018

A. Zalewska: Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum znajdzie miejsce w szkole

Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole – zapewniła we wtorek minister edukacji narodowej Anna Zalewska na konferencji dotyczącej egzaminów ósmoklasisty i przyszłorocznej rekrutacji do szkół średnich.

W 2019 r. o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będą równolegle dwa roczniki uczniów: pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i ostatni rocznik absolwentów gimnazjów.

"Każdy absolwent szkoły podstawowej i każdy absolwent przekształconego gimnazjum będzie miał miejsce w szkole. Szkoły są przygotowane. Jest zwiększona liczba miejsc – oddziałów, klas" – zapewniła Zalewska.

Podała, że w 2019 r. o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się będzie około 727 tys. uczniów: 376 tys. – pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i 350 tys. – ostatni rocznik absolwentów gimnazjów. Poinformowała, że to roczniki z najniższego punktu niżu demograficznego. Jak mówiła, niż daje gwarancje "bezpiecznego i spokojnego zmieszczenia młodzieży w szkole".

Na podstawie wyborów uczniów z lat ubiegłych MEN szacuje, że o przyjęcie do liceów ogólnokształcących ubiegać się będzie około 45 proc. z nich, czyli 327 tys., o przyjęcie do techników – około 40 proc. absolwentów, czyli około 290 tys., a do szkoły branżowej I stopnia – około 15 proc., czyli 109 tys. "Tak samorządy przygotowują się co roku – to nic nowego – do rekrutacji" – zaznaczyła minister.

Podała, że według prognoz w roku szkolnym 2019/2020 w liceach ogólnokształcących we wszystkich klasach będzie około 652 tys. uczniów. Zaznaczyła, że podobna liczba licealistów (656 tys.) była w polskich szkołach w roku szkolnym 2009/2010.

"Często mówicie państwo, że szkoły nie są z gumy. Tak, ale się nie skurczyły. I były tam w 80 proc. gimnazja, które znakomicie zwolniły miejsca dla uczniów, którzy będą w rekrutacji 2019/2020" – powiedziała.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć dodał, że dzięki danym z Systemu Informacji Oświatowej, weryfikowanym w szkołach, m.in. sprawdzano, ile było oddziałów klasowych w każdej szkole i analizowano, ilu było kandydatów na jedno miejsce, pod kątem zapewnienia uczniom równych szans podczas rekrutacji do szkół.

Jak mówił, wynika z tego, że np. szkoła, która w tym roku prowadziła nabór do czterech oddziałów w roku przyszłym będzie prowadzić nabór do ośmiu: czterech dla absolwentów szkoły podstawowej i czterech dla absolwentów gimnazjów. "Praktycznie tak to wygląda w całym kraju" – powiedział. Według Kopcia to efekt podejmowania w 2017 r. przez samorządy decyzji dotyczących sieci szkół średnich i liczby miejsc w nich.

Zalewska zapowiedziała, że już we wtorek do szkół, a następnie do rodziców, trafi list z informacją na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe otrzymają drogą elektroniczna ulotkę, w której będą szczegółowo zaprezentowane zasady rekrutacji. Dodała, że wszyscy kuratorzy zaproszą media na konferencje, podczas których poinformują o sprawach związanych z naborem do szkół zawodowych, branżowych i liceów.

Minister edukacji poinformowała również, że od stycznia rozpocznie się kampania informacyjna skierowana do rodziców i uczniów, a dotycząca szkolnictwa branżowego i technicznego

Podczas konferencji zaprezentowano jeden z pięciu krótkich filmików informacyjnych na temat egzaminu ósmoklasisty, nakręconych z myślą uczniach.

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy zostanie przeprowadzony wiosną – w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. Pisać go będzie pierwszy rocznik ósmoklasistów. 15 kwietnia uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego, 16 kwietnia – z matematyki, a 17 kwietnia – z języka obcego nowożytnego, wybranego przez ucznia z dwóch języków, których uczeń się uczy w szkole. Pisać pierwszego rocznika absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i ostatni raz egzamin gimnazjalny – dla ostatniego rocznika absolwentów gimnazjów.

W kwietniu przeprowadzony zostanie, też po raz ostatni, egzamin gimnazjalny – pisać go będzie ostatni rocznik gimnazjalistów. Odbędzie się 10-12 kwietnia. 10 kwietnia uczniowie będą rozwiązywali test z wiedzy humanistycznej (pierwsza część z historii i wiedzy o społeczeństwie; druga – z polskiego), 11 kwietnia – z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (pierwsza część z przedmiotów przyrodniczych: biologii, fizyki, chemii i geografii; druga – z matematyki), a 12 kwietnia – z języka obcego nowożytnego.

Punkty uzyskane przez uczniów z tych egzaminów wpłyną na przyjęcie uczniów do wybranych przez nich szkół średnich. Będą odrębne rekrutacje do osobnych klas dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum.

W przypadku absolwenta 8-letniej szkoły podstawowej punkty możliwe do uzyskania przy rekrutacji w połowie będą za wyniki z egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów – 35 punktów za wynik egzaminu z języka polskiego, 35 punktów za wynik z egzaminu z matematyki i 30 punktów za wynik egzaminu z języka obcego), a w połowie (do 100 punktów) za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku absolwenta gimnazjum – punkty możliwe do uzyskania przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w połowie będą za wyniki z egzaminu gimnazjalnego (do 100 punktów – po 20 punktów za wyniki egzaminów: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego), a w połowie (do 100 punktów) za: oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

"To, co istotne na egzaminie ósmoklasisty, jeśli porównywalibyśmy go do egzaminu gimnazjalnego, będzie więcej zadań otwartych" – powiedział dyrektor CKE na konferencji prasowej z udziałem kierownictwa MEN. Dodał, że większa liczba zadań otwartych wynika z analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale też z głosów uczniów i nauczycieli.

I tak – jak mówił Smolik – na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych uczeń będzie mógł dostać nawet 70 proc. możliwych do uzyskania punktów. Wśród zadań egzaminacyjnych będzie napisanie tekstu własnego, do wyboru będą dwa tematy: jeden będzie miał charakter tekstu argumentacyjnego (np. rozprawka), drugi będzie o charakterze twórczym (np. opowiadanie). Na egzaminie gimnazjalnym jest tylko jeden taki sam temat wypracowania dla wszystkich uczniów.

"Chcemy sprawdzić na egzaminie, w jaki sposób dzieci posługują się polszczyzną, czy potrafią przedstawić swoją opinię, czy potrafią odpowiednio argumentować, a to tak na prawdę można zrobić tylko i wyłącznie za pomocą zadań otwartych" – wyjaśnił dyrektor CKE. Przypomniał, że w podstawie programowej dla klasy VII i VIII bardzo dużo uwagi zwraca się na umiejętności retoryczne. "Egzamin stanowi odzwierciedlenie tego, co zapisano w podstawie programowej" – wyjaśnił.

Poinformował, że także na egzaminie z matematyki będzie więcej zadań otwartych. "Zwiększamy liczbę zadań, w których uczniowie będą musieli przedstawić pełny tok swojego rozumowania" – mówił Smolik. Dodał, że na egzaminie będzie więcej zadań w kontekście praktycznym, życiowym.

Zmiany obejmą też egzamin z języka obcego. W odróżnieniu do egzaminu gimnazjalnego na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego wszyscy uczniowie będą musieli napisać tekst – krótką notatkę lub e-mail. Na egzaminie gimnazjalnym, takie zadanie mieli tylko ci uczniowie, którzy przystępowali do nieobowiązkowego egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Dyrektor CKE zaznaczył, że formuła i wymagania stawiane na egzaminie ósmoklasisty nie powinny być zaskoczeniem dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Przypomniał, że już w wrześniu ubiegłego roku CKE opublikowała informatory o egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów, a w grudniu przykładowe arkusze egzaminacyjne z pełną ich obudową.

Przypomniał, że w dniach 18-20 grudnia tego roku CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadzą próbny egzamin ósmoklasisty. Niezależnie od tego w marcu 2019 r. OKE przekażą do szkół dodatkowe zestawy zadań egzaminacyjnych, które szkoły będą mogły wykorzystać, by przed samym egzaminem dodatkowo przećwiczyć umiejętności, które na egzaminie będą sprawdzane. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL