Jacek Bogucki
23.11.2014 aktualizacja 18.10.2016

Cerkiew w Gorajcu

Cerkiew w Gorajcu Cerkiew w Gorajcu

Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Gorajcu to jeden z najstarszych zabytków tego typu w Polsce. Została zbudowana w 1586 roku. W swojej historii użytkowana była przez wiernych trzech wyznań - do początku XVIII wieku była to świątynia prawosławna. W następstwie unii brzeskiej przeszła w użytkowanie grekokatolików.

Działania wojenne oraz burzliwy okres powojenny (w szczególności akcji „Wisła”) spowodowały, że po 1947 świątynia przeszła pod opieką parafii rzymskokatolickiej. Cerkiew początkowo posiadała bryłę jednokopułową. W późniejszych latach była przebudowywana i rozbudowywana. W okresie od 1992 do 2001 została poddana gruntownemu remontowi jednocześnie przywrócono jej pierwotny wygląd z końca XVI wieku. W 2011 roku otrzymała oficjalny tytuł Perły Podkarpacia.

Obecnie świątynia ma trójdzielną budowę, doskonale widoczną poprzez charakterystyczne 3 kopuły. Składają się na nią: 1. Babiniec - umieszczony najbardziej na wschód; 2. Nawa - środkowa część świątyni zakończona ikonostasem; 3. Prezbiterium wraz z ołtarzem. Cerkiew położona jest w pięknej, spokojnej okolicy. Obiekt stanowi jedną z największych atrakcji Roztocza Wschodniego, znajduje się też na Szlaku Architektury Drewnianej.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL