Grzeniacz
05.10.2015 aktualizacja 18.10.2016

Stacja Radiowa Lwów

Lwowski zespół radiowy (zdjęcie wykonane w początku lat 30-tych). Lwowski zespół radiowy (zdjęcie wykonane w początku lat 30-tych).

10 stycznia 1930 roku o godzinie 23:35 została próbnie uruchomiona Stacja Radiowa Lwów o mocy 1,7 kW. Montaż samej aparatury nadawczej trwał cały tydzień. Odbywał się pod nadzorem inż. Hellera.

Oficjalnego otwarcia stacji dokonano w dniu 15 stycznia 1930 roku i od tego czasu zaczęto nadawać regularnie stały program. Emitowano go codziennie w godzinach 17:45-20 :00.

Siedzibą radia lwowskiego został wydzierżawiony w 1929 roku pawilon centralny Targów Wschodnich. W tym samym pawilonie mieściło się również studio. W początkowym okresie stacja pełniła rolę przekaźnika, retransmitując program ogólnopolski, uzupełniony lokalną audycją reklamową "Rozmaitości". Rolę spikerów pełnili wówczas dyżurni inżynierowie stacji radiowej.

Dnia 1 kwietnia 1930 roku ruszyła budowa nowej 16 kW stacji nadawczej na ul. Ponińskiego oraz adaptacji mieszkań i kawiarni w kamienicy nad siedzibę studiów i zaplecza biurowego przy ul. Batorego 6. Stację nadawczą wyposażono w nowoczesną jak na te czasy angielską aparaturę firmy Marconi.

Montowano ją pod nadzorem przedstawiciela firmy inż. Petersena. Rozruch próbny dokonano w grudniu 1930 roku nie przerywając nadawania programów z istniejącej, starej stacji.

Dyrektorami rozgłośni zostali: Witold Scazighino, dyrektorem programów Juliusz Petry (późniejszy dyrektor naczelny), Janusz Żuławski, kierownikiem technicznym Witold Korecki, kierownikiem muzycznym Dr. Adam Sołtys, kierownikiem audycji dziecięcych Ada Artzt, kierownikiem programów religijnych ks. Michał Rękas, kierownikiem amplifikatorni Karol Klimsza. Referaty prowadzili: sportowy - Rudolf Wacek, prasowy - Tadeusz Fabiański, propagandy - Witold Majewski.

Spikerami zostali: Bohdan Sadowski, a następnie Celina Nahlik (późniejsza autorka reportaży muzycznych), później Jerzy Tepa, Wiktor Budzyński (późniejszy twórca Wesołej Fali i kierownik referatu literackiego), Czesław Halski, Kazimierz Wajda ("Szczepko").

Nowy nadajnik oddano do użytku publicznego 19 września 1936 roku o godzinie 16.00. Moc nadawczą podwyższono z 16 do 50 kW. Była to pierwsza stacja z regionalnych, przewidziana w planie inwestycji Polskiego Radia do podniesienia mocy radiostacji, do 50 kW. Studia i aparaturę nadawczą wykonał tak jak w przypadku pozostałych stacjach nadawczych w Polsce Wydział Budowy Polskiego Radia pod nadzorem inż. Hellera.

W roku 1938 Polskie Radio zakupiło w Lwowie obszar 3000 m2 pod budowę jeszcze większej radiostacji niestety plany te przerwał wybuch II wojny światowej.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL