Sport w II RP

23.11.2012 aktualizacja 12.07.2016

"Sport w przedwojennej Warszawie"

autor: album - praca zbiorowa

Fotografie, mapy, anegdoty oraz teksty przybliżające działalność warszawskich klubów wioślarskich, rowerowych i piłkarskich w okresie od połowy XIX w. do 1939 r. znalazły się w albumie "Sport w przedwojennej Warszawie" wydanym przez Ośrodek Karta.

Publikacja opowiada o przedwojennym sportowym obliczu Warszawy. Zawiera archiwalne zdjęcia przedstawiające życie codzienne członków warszawskich towarzystw sportowych, w tym Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Legii Warszawa, Polonii Warszawa czy Warszawianki, w okresie od II połowy XIX wieku do roku 1939.

W książce znajdują się liczne fotografie, opisy dziejów obiektów sportowych oraz mapki miejsc związanych z uprawianiem sportu, a także stare reklamy i inne elementy ikonograficzne zaczerpnięte z dawnej prasy.

Wydawnictwo, z obszernym wstępem historyka sportu dr Roberta Gawkowskiego, zostało podzielone na trzy rozdziały poświęcone poszczególnym dyscyplinom: wioślarstwu, kolarstwu i piłce nożnej. Każdy z nich rozpoczyna i kończy mapka ilustrująca rozwój tej dyscypliny, ukazująca liczbę i rozmieszczenie związanych z nią obiektów sportowych w połowie XIX w. i w 1939 r.

Publikacja opowiada o przedwojennym sportowym obliczu Warszawy. Zawiera archiwalne zdjęcia przedstawiające życie codzienne członków warszawskich towarzystw sportowych, w tym Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Legii Warszawa, Polonii Warszawa czy Warszawianki, w okresie od II połowy XIX wieku do roku 1939.

W albumie znalazło się ponad 200 zdjęć pochodzących z Warszawskiego Towarzystwa Wioślarzy, Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz z kolekcji prywatnych. Fotografiom towarzyszą opisy, anegdoty, plakaty, reklamy i ogłoszenia związane z rozwojem tych dyscyplin.

"Pomysł stworzenia albumu był związany z pozyskaniem do naszych zbiorów archiwum Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Okazało się, że są to ujęcia nie tylko piękne, ale też niezwykle wciągające, przybliżające tamten okres. Starałam się je tak wybrać, by ukazać pewną dynamikę całości, pokazać, jak sport funkcjonował w codziennym życiu. Co wtedy oznaczało być piłkarzem, cyklistą czy wodniakiem. Piłkarstwo zawsze było popularne, cyklizm był bardziej elitarny, natomiast w sporcie wioślarskim było spore rozwarstwienie społeczne, a dyscyplina ta z czasem osiągnęła stopień popularności nie notowany już obecnie" - opowiadała PAP pomysłodawczyni albumu Aleksandra Janiszewska z Ośrodka Karta.

Na zamieszczonych w albumie fotografiach możemy zobaczyć m.in. rozgrywane na Wiśle regaty oraz przystań Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego na tle mostu Kierbedzia; rowerowego mistrza Królestwa Polskiego z 1910 r. Franciszka Zawadzkiego, jedną z pierwszych polskich cyklistek Karolinę Kocięcką i tor kolarski na Dynasach.

W części poświęconej piłce nożnej znalazły się m.in. zdjęcia powstałego w 1912 r. pierwszego w stolicy boiska piłkarskiego na Agrykoli, stadionów Legii przy ul. Myśliwieckiej i Skry przy Okopowej, a także fotografię z ostatniego przed wybuchem II wojny meczu piłkarskiego rozegranego 27 sierpnia 1939 r. pomiędzy Polską a Węgrami.

Album "Sport w przedwojennej Warszawie" trafi do sprzedaży 7 listopada. Patronami medialnymi publikacji są portal historyczny dzieje.pl oraz Polska Agencja Prasowa. (PAP)

akn/ hes/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL