Polska po 1989 roku

15.09.2013 aktualizacja 12.07.2016

„Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998”

autor: abp Józef Kowalczyk
Fot. PAP/J. Kaczmarczyk Fot. PAP/J. Kaczmarczyk

O okolicznościach podpisania i ratyfikacji konkordatu opowiada książka „Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998” zaprezentowana w środę w Gnieźnie. Jej autor, prymas Józef Kowalczyk był jednym z sygnatariuszy dokumentu.

Publikacja prezentuje historię relacji polsko-watykańskich oraz szereg dokumentów związanych m.in. z negocjacjami ws. konkordatu.

"Tutaj każdy, kto chciałby pisać cokolwiek na temat konkordatu, może znaleźć materiał, jakiego nie znajdzie nigdzie indziej - to materiał w naszym posiadaniu jako autorów poszczególnych zapisów. Mógłby ewentualnie szukać w nuncjaturze czy archiwach Stolicy Apostolskiej, a te są otwierane po 50 latach" – powiedział w trakcie prezentacji abp Kowalczyk, który był wówczas nuncjuszem apostolskim w Polsce.

Jak wyjaśnił, celem publikacji było ukazanie czytelnikowi negocjacji, które doprowadziły do ostatecznej ratyfikacji dokumentu.

Abp Józef Kowalczyk: "Publikacja ta daje jasny obraz tego procesu negocjacyjnego i ratyfikacyjnego, podnoszonych trudności, niekiedy absurdalnych. Patrząc z perspektywy minionych lat, należy zauważyć, że ten okres, zwłaszcza przedłużającego się procesu ratyfikacyjnego, przyczynił się do lepszego poznania zapisów nowoczesnego konkordatu".

"Publikacja ta daje jasny obraz tego procesu negocjacyjnego i ratyfikacyjnego, podnoszonych trudności, niekiedy absurdalnych. Patrząc z perspektywy minionych lat, należy zauważyć, że ten okres, zwłaszcza przedłużającego się procesu ratyfikacyjnego, przyczynił się do lepszego poznania zapisów nowoczesnego konkordatu" – dodał.

W prezentacji uczestniczyła b. ambasador przy Stolicy Apostolskiej i b. premier Hanna Suchocka. Jak stwierdziła, mimo że od podpisania konkordatu minęło 20 lat, cały czas pojawiają się głosy krytyki.

"Możemy spotkać głosy mówiące o tym, że jest to umowa przestarzała. W ostatnim okresie spotkać można było oceny, że jest to suma przywilejów dla Kościoła. Myślę, że tego typu opinie wygłaszane są nie w oparciu o rzetelną analizę konkordatu, tylko z określonych potrzeb politycznych" – powiedziała.

B. premier podkreśliła znaczenie umów zawieranych ze Stolicą Apostolską dla sytuacji międzynarodowej po 1989 r.

"W związku z rozpadem bloku radzieckiego otworzyła się nowa przestrzeń dla zawierania umów ze Stolicą Apostolską. Konkordaty uzyskały swoje nowe miejsce w krajach demokratyzujących się. Te porozumienia stały się jednym z sygnałów procesu demokratyzacyjnego państw Europy Środkowo-Wschodniej" – powiedziała.

Konkordat został podpisany 28 lipca 1993 r. Sygnatariuszami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, oraz w imieniu rządu polskiego szef MSZ Krzysztof Skubiszewski. Ratyfikacja dokumentu miała miejsce w 1998 roku. (PAP)

rpo/ abr/ as/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL