Kultura i sztuka po 1989 roku

02.10.2017

Akademia Muzyczna w Krakowie obchodzi 130. rocznicę działalności

Jacek Malczewski "Portret Władysława Żeleńskiego"; zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie. Źródło: Wikimedia Commons Jacek Malczewski "Portret Władysława Żeleńskiego"; zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie. Źródło: Wikimedia Commons

Akademia Muzyczna w Krakowie obchodzi 130-lecie swojego istnienia. Szkoła planuje wiele jubileuszowych wydarzeń, ich punktem kulminacyjnym będzie koncert galowy 25 lutego w sali koncertowej Filharmonii Krakowskiej. Władze uczelni starają się też o budowę nowej siedziby.

Akademia Muzyczna jest kontynuatorką Konserwatorium Muzycznego, założonego w roku 1888 przez Władysława Żeleńskiego – kompozytora i pedagoga.

„Kontynuujemy tradycje starej uczelni. Jesteśmy zapleczem twórczego środowiska muzycznego Krakowa. Nasi absolwenci zasilają orkiestry, chóry i szkoły muzyczne w całym regionie. A choć naszą główną działalnością statusową jest nauczanie, sami organizujemy na co dzień tak dużo koncertów, jak filharmonia” – powiedział rektor akademii prof. Stanisław Krawczyński.

Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu będzie koncert galowy, który odbędzie się 25 lutego w sali koncertowej Filharmonii Krakowskiej. Na jego program złożą się utwory kompozytorów związanych z miastem - „Magnificat” Mikołaja Zieleńskiego, poemat „W Tatrach” Władysława Żeleńskiego i „Polimorfie” Krzysztofa Pendereckiego.

Na jubileusz szkoła przygotowuje też okolicznościowy album z utworami kompozytorów związanych z Krakowem. Będą to nie tylko znani kompozytorzy, jak Krzysztof Penderecki, Adam Walaciński, Marek Stachowski, Krystyna Moszumańska-Nazar, Bogusław Schaeffer, Wojciech Widłak, ale i mniej znani – Jerzy Gablenz, Bolesław Wallek-Walewski, Artur Malawski oraz debiutujący kompozytorzy. Ich utwory nagrane zostaną przez studentów i pedagogów.

Od lutego każda z funkcjonujących w Akademii Muzycznej Katedr zaprezentuje swój dorobek na cyklicznych koncertach - wspólnie ze studentami wystąpią ich pedagodzy. „Będziemy teraz intensywnie zabiegać także o to, by powstająca właśnie +Ustawa 2.0+, regulująca system szkolnictwa wyższego, uwzględniała specyfikę uczelni artystycznych. Liczę na to, że nasz głos zostanie usłyszany” - powiedział Krawczyński.

Od założenia Konserwatorium Muzycznego w roku 1888, Akademia Muzyczna mieściła się w różnych miejscach w Krakowie, zaadoptowanych na jej potrzeby. Obecny budynek, położony w centrum miasta, to była giełda towarowa i bank oraz dawna siedziba władz PZPR. Jak twierdzi rektor Krawczyński - obiekt ten nie jest więc w pełni przystosowany do potrzeb szkoły artystycznej.

„Uważamy, że bez nowego budynku szkoła przegrywa konkurencję z innymi uczelniami artystycznymi w Polsce. Dlatego podjęliśmy starania o budowę nowej siedziby, wraz z dużą salą koncertową na 500 osób. Mamy czterohektarową działkę na Grzegórzkach w Krakowie, a w kwietniu 2017 roku zwróciliśmy się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą, o przyznanie nam środków na prowadzenie tej inwestycji” – zaznaczył Krawczyński.

Inauguracja na Akademii Muzycznej w Krakowie odbędzie się piątek, szóstego października, w auli „Florianka” przy ulicy Basztowej.(PAP)

autor: Grzegorz Kościński

edytor: Agata Zbieg

gko/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL