Kultura i sztuka po 1989 roku

29.06.2019

Andrzej Wituski odebrał tytuł honorowego obywatela Poznania

Andrzej Wituski. 2016 r. Fot. PAP/J. Kaczmarczyk Andrzej Wituski. 2016 r. Fot. PAP/J. Kaczmarczyk

Prezydent Poznania w latach 1982-1990, wieloletni dyrektor Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego Andrzej Wituski odebrał w sobotę tytuł honorowego obywatela miasta. Uroczystość odbyła się w trakcie sesji rady miasta, w dzień imienin patronów stolicy Wielkopolski.

Podczas uroczystej sesji zorganizowanej w Sali Białej Bazaru Poznańskiego wręczono także m.in. tytuły zasłużonego dla miasta.

Jak podkreślił w sobotę przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, tytuł honorowego obywatela miasta został przyznany Andrzejowi Wituskiemu "w uznaniu zasług dla rozwoju miasta Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki".

"W czasie gdy był prezydentem Poznania, miał wpływ na wiele dziedzin życia poznaniaków, ale najbardziej jest pamiętany jako osoba, która dbała o poznańską kulturę i środowiska kulturalne. Za jego czasów powołany został w Poznaniu Polski Teatr Tańca i orkiestra Amadeus; dzięki jego staraniom dyrekcję Teatru Nowego objęła Izabella Cywińska" – przypomniał Ganowicz.

"Zaszczyt ten powinienem podzielić z wieloma innymi - szczególnie z najbliższymi, którzy byli moją ostoją oraz z bliskimi pracownikami, którzy wspierali mnie swoją przyjaźnią" - powiedział po odebraniu tytułu b. prezydent miasta.

Andrzej Wituski urodził się 23 lutego 1932 roku w Poznaniu. Z urzędem miasta związany był od 1971 roku; w latach 1973-1982 pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej oraz wiceprezydenta miasta. W latach 1982-1990 był prezydentem Poznania.

Jak podkreślono w uzasadnieniu przyznania honorowego obywatelstwa, Andrzej Wituski "niemalże przez dwie dekady, pełniąc eksponowane role, nie tylko współdecydował o wielu ważnych dla rozwoju miasta sprawach, ale wiele z nich inspirował, będąc pomysłodawcą i animatorem szeregu przedsięwzięć".

W trakcie sesji przypomniano, że staraniom Wituskiego Poznań zawdzięcza również powstanie Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny.

"Andrzej Wituski podjął również starania o odnowienie i uporządkowanie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. Przeniósł na cmentarz groby marszałka Sejmu i Senatu Wojciecha Trąmpczyńskiego, naczelnego dowódcy powstania wielkopolskiego generała Stanisława Taczaka i odnowił nagrobek Hipolita Cegielskiego. Wsparł wydanie monumentalnej pracy +Dzieje Poznania+ pod redakcją Jerzego Topolskiego i Lecha Trzeciakowskiego" – podkreślono w uzasadnieniu.

Andrzej Wituski był wieloletnim prezesem Towarzystwa Muzycznego im Henryka Wieniawskiego, przewodniczył Komitetom Organizacyjnym Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych, był dyrektorem Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

W gronie honorowych obywateli Poznania w poprzednich latach znaleźli się m.in.: papież Jan Paweł II, Stefan Stuligrosz, Gerard Labuda, Margaret Thatcher, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki i Hanna Suchocka.

W trakcie sesji wręczone zostały też tytuły "Zasłużony dla Miasta Poznania". W tym roku przyznane one zostały prof. Izabelli Gustowskiej - w uznaniu dla wybitnych osiągnięć twórczych, pracy pedagogicznej i działalności na rzecz poznańskiego środowiska artystycznego, Leonardowi Szymańskiemu – jako wyraz szacunku dla postawy życiowej uosabiającej patriotyzm i wielkopolskie wartości oraz w uznaniu zasług dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, Juliuszowi Kublowi – w uznaniu zasług na rzecz języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zachowanie gwary poznańskiej, oraz Markowi Rezlerowi – w dowód uznania dla upowszechniania wiedzy o historii Poznania i Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem powstania wielkopolskiego.

Tytuł ten przyznano także Aeroklubowi Poznańskiemu im. Wandy Modlibowskiej za zasługi na rzecz wspierania rozwoju sportu lotniczego, integracji środowiska oraz pielęgnowania narodowych tradycji lotniczych.

Laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Poznania został Paweł Grobelny za wybitne osiągnięcia w dziedzinie designu. Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał astronom Michał Jerzy Michałowski za znalezienie brakującego elementu wybuchających gwiazd za pomocą Poznańskiego Teleskopu Spektroskopowego oraz za odkrycie dużej ilości gazu atomowego w pobliżu miejsca wybuchu supernowej. Nagrodę Sportową Miasta Poznania otrzymał trener akrobatyki sportowej Józef Ślusarek za całokształt pracy trenerskiej i szkoleniowej oraz organizacyjnej w ruchu sportowym. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ je/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL