Kultura i sztuka po 1989 roku

07.11.2017

Duety mistrz-uczeń odznaczone nagrodą woj. małopolskiego "Ars Quaerendi"

We wtorek wręczone zostały nagrody woj. małopolskiego "Ars Quaerendi", przyznane po raz 10. wybitnym przedstawicielom środowisk kulturalnych, artystycznych i naukowych oraz ich uczniom. Promujemy tych, którzy wspólnie myślą o przyszłości – powiedział pomysłodawca nagrody Krzysztof Markiel.

Nagroda jest przyznawana w Krakowie w trzech kategoriach: "Mistrz", "Uczeń" i "Projekt". Warunkiem uczestnictwa w konkursie "Ars Quaerendi" jest złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wniosku przez uprawnioną instytucję.

Mistrz typuje do nagrody swojego ucznia, a twórczy duet "mistrz-uczeń" przygotowuje sam konkursowy projekt, który jest oceniany przez jury. O nagrodę ubiegać się mogą wybitni przedstawiciele środowisk kulturalnych, artystycznych i naukowych oraz uczniowie, studenci i absolwenci szkół i uczelni z terenu Małopolski.

"Ta nagroda, to taki +kapitał startowy+, to promocja pomysłów będących projektami pewnego wspólnego działania, opartego na wzajemnym zaufaniu w relacji między dojrzałością a niedojrzałością; doskonałością a niedoskonałością" - powiedział dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Markiel.

"W Krakowie, a szczególnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, już od sześciu wieków realizujemy tę myśl i zasadę, w myśl której +mistrz kształtuje ucznia+ nie tylko po to, by ten go naśladował, ale aby uczeń w przyszłości przerósł mistrza" - powiedział PAP przewodniczący jury konkursu, były rektor UJ Franciszek Ziejka. Dodał, że wybór laureatów był w tym roku szczególnie trudny, a dyskusja w gronie jury trwała ponad pięć godzin.

Wręczenie nagród tegorocznego konkursu "Ars Quaerendi" odbyło się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne, dzięki którym mogą kontynuować twórcze projekty: laureaci w kategorii "mistrz" otrzymali po sześć tys. zł, a laureaci w kategorii "uczeń" po cztery tys. zł. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono po 25 tys. zł, a cała pula środków z budżetu województwa małopolskiego przeznaczonych na nagrody to 175 tys. zł.

"Z relacji +uczeń - mistrz+ wynika misja realizowana przez naszą krakowską uczelnię. A to specyficzna szkoła, bo jest nas tak mało, że w trakcie studiów studenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z mistrzami, którzy przekazują im nie tylko swe umiejętności, ale i swoje pasje, swój sposób patrzenia na świat i na teatr. Ale w rozmowach z uczniami - sami pedagodzy doskonalą się i zmieniają" - powiedziała PAP rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Dorota Segda.

Segda dodała, że "aktor, to taki zawód, w którym nieustannie musimy się realizować i każdego dnia potwierdzać swoją wartość. Ale wielu z nas nigdy by nie uczyło w tej uczelni, gdyby nie ta niezwykła relacja +mistrz-uczeń+, która tak dużo daje i nie pozwala ani na chwilę +zasnąć+, ani zasklepić się w swoim +mistrzostwie+".

Tegorocznymi laureatami konkursu, w kategorii "mistrz" zostali: prof. Andrzej Bednarczyk z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dr Anna Olszewska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Barbara Świątek-Żelazny z Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Jerzy Kucia z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i prof. Rafał Dziwisz z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

W kategorii "uczeń" laureatami zostali: Michał Sroka z ASP, Monika Zielińska z AGH, Natalia Jarząbek AM, Przemysław Świda z ASP oraz: Daniel Antoniewicz, Natalia Hodurek, Izabela Kubrak, Weronika Łukaszewska, Mateusz Paluch, Bartłomiej Water - z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Wnioski w imieniu mistrzów i uczniów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kultury, uczelnie wyższe, izby rzemieślnicze oraz organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.(PAP)

gkos/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL