Kultura i sztuka po 1989 roku

11.12.2017

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku otrzymał Srebrny Medal Gloria Artis

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński odebrał w poniedziałek z rąk wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" – poinformowano na stronie MKiDN.

Mariusz Mierzwiński rozpoczął pracę w Muzeum Zamkowym w Malborku od asystentury w dziale archeologii, później przeszedł wszystkie szczeble w hierarchii naukowej i administracyjnej (asystent, adiunkt, kustosz, starszy kustosz, zastępca kierownika, a później kierownik Działu Historii Zamku, wicedyrektor ds. naukowo-konserwatorskich) W 1987 r. objął funkcję dyrektora Muzeum.

Od ponad 40 lat Mierzwiński jest zaangażowany w odbudowę największego zamku gotyckiego na świecie. Od 30 lat kieruje pracami konserwatorskimi, przyczyniając się – po 10 latach starań – do wpisu Malborskiego Zespołu Zamkowego w 1997 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a także na listę Pomników Historii. Największymi osiągnięciami dyrektora w tym zakresie są: odbudowanie Wielkiego Refektarza w Zamku Wysokim w latach 2006–10, odbudowa tzw. Wału Plauena (2009-14) i przeprowadzenie prac konserwatorskich w zespole kościoła Najświętszej Marii Panny (2014–17).

Mierzwiński jest autorem wielu artykułów naukowych związanych z pracami konserwatorskimi na Zamku w Malborku, a także promotorem sztuki polskiego bursztynu w kraju i za granicą (wystawy, wydawnictwa). Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku jest członkiem licznych organizacji i towarzystw naukowych, współzałożycielem i wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich, członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.

Odznaczony m.in. Złotą Odznaką "Za Opiekę nad Zabytkami", Srebrnym Krzyżem Zasługi, nagrodą Fundacji Toepfera za wkład w rozwój współpracy między Polską i Bawarią. Od 2008 r. posiada tytuł Zasłużony dla Miasta Malborka. Ma w dorobku też nagrody od branży turystycznej, Gryfa Pomorskiego, Medal za Długoletnią Służbę od Prezydenta RP i wiele innych.

Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawane są od 2005 r. osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Wyróżnienie to honoruje wybitne zasługi na polu kultury i ma trzy stopnie: medal złoty, srebrny i brązowy. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

edytor: Paweł Tomczyk

ksi/pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL