Kultura i sztuka po 1989 roku

22.10.2016

Dziennikarze z 20 krajów na III Europejskim Forum Mediów Polonijnych

Dziennikarze z 20 krajów biorą udział III Europejskim Forum Mediów Polonijnych, które odbywa się w Domu Polonii w Pułtusku. To miejsce integracji i wymiany doświadczeń między mediami polonijnymi - powiedział PAP w sobotę Roman Wróbel, jeden z organizatorów Forum.

Wróbel wyjaśnił, że pierwsze dwa spotkania odbyły się w Szwecji. "Uczestnicy drugiego doszli do wniosku, że trzecie powinno być w Polsce i powinno zgromadzić dziennikarzy i przedstawicieli różnych mediów polonijnych" - powiedział Wróbel. Dodał, że w Pułtusku zaplanowano wizytę ok. 50 dziennikarzy z 20 krajów, tymczasem zgłosiło się prawie 100 osób, więc trzeba było dokonać selekcji.

Do najliczniej reprezentowanych krajów należy Austria, co jest - jego zdaniem - o tyle ciekawe, że jest to kraj, w którym nie ma licznej Polonii i Polaków. Poza tym licznie reprezentowana jest Polonia z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji. Jest też trzech przedstawicieli mediów z Rosji: z Petersburga i dalekiej Syberii.

"Przede wszystkim to forum jest miejscem integracji i wymiany doświadczeń między mediami polonijnymi, ale również formułowania wniosków co do rozwoju mediów polonijnych, co do ich przyszłości. Przyszłość mediów polonijnych jest jednym z podstawowych bloków naszego forum, na podstawie którego chcemy sformułować wnioski o rozwoju" - poinformował Wróbel.

Wyjaśnił, że jeden z głównych wniosków, który się nasuwa, dotyczy znikania prasy drukowanej, papierowej i pojawiania się coraz większej liczby różnorodnych mediów elektronicznych. "To jest chyba przyszłość" - ocenił Wróbel. Według niego rynek mediów elektronicznych rozwija się i zyskuje coraz więcej użytkowników.

"Naszą rolą jest doprowadzenie do sytuacji, w której przepływ tych wielu informacji zostanie w jakiś sposób skanalizowany do jednego miejsca, gdzie one będą mogły się znaleźć. Chodzi oczywiście o te najważniejsze (...) dotyczące Polaków poza granicami kraju, ich wspólnych problemów, które oni mają lub rozwiązań, które można przełożyć na inny kraj, w którym mieszkają" - powiedział.

Wyjaśnił, że stąd pomysł na utworzenie swego rodzaju polonijnej agencji informacyjnej, nazwanej MediaPolonijne.net. "Stworzyliśmy (Forum Mediów Polonijnych - PAP) narzędzie informatyczne. Na razie jest to miejsce zamknięte tylko dla dziennikarzy polonijnych, gdzie wymieniamy się wzajemnie informacjami, ale myślę, że z czasem dojdzie do tworzenia komunikatów, które będą wysyłane na podstawie zgromadzonych tam informacji" - wyjaśnił.

Dodał, że FMP to w pewien sposób sformalizowana struktura mediów polonijnych wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, która przejmuje w dużej części stronę organizacyjną Forum, ale także techniczną.

Do współpracy z Polską Agencją Prasową zaprosił dziennikarzy polonijnych prezes PAP Artur Dmochowski.

Celem mającego trwać do niedzieli spotkania, w którym biorą udział przedstawiciele 52 redakcji mediów polonijnych działających w Europie, jest wymiana doświadczeń oraz integracja mediów zajmujących się relacjonowaniem spraw Polonii i Polaków za granicą.

"W tym roku na Forum skupiamy się na sprawach praktycznych" - mówiła PAP Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, które jest inicjatorem i organizatorem Forum.

W Pułtusku zaplanowano także warsztaty dotyczące tworzenia i prowadzenia portali oraz blogów.

"W tamtym roku mówiliśmy o tym, jak ważne jest, by media polonijne stawały się dwujęzyczne, w tym roku widzimy, że ten apel spotkał się z pozytywną odpowiedzią części redakcji" - zauważyła Sygnarek. W jej ocenie dzięki tworzeniu informacji nie tylko w języku polskim, lecz również w języku kraju, w którym działają, media polonijne mogą stać się ambasadorem Polski. (PAP)

mmu/ jbp/ mce/ gma/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL