Kultura i sztuka po 1989 roku

09.02.2019

Miasto Poznań ogłosiło Program dla Kultury 2019-2023

Niwelowanie barier w dostępie do kultury oraz inicjowanie i wzmacnianie współpracy sektora kultury z biznesem – to główne zadanie, jakie stawia przed sobą miasto w Poznańskim Programie dla Kultury 2019-2023.

„Naszym celem jest podniesienie znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania. Chcemy, by uczestnictwo w niej było codziennością, a nie świętem” – podkreśliła dyrektorka Wydziału Kultury UMP Justyna Makowska.

Poznański Program dla Kultury 2019-2023 zakłada m.in. wspieranie miejsc peryferyjnych i intensyfikowanie działań z zakresu edukacji kulturowej. Wśród głównych punktów programu znalazło się ponadto inicjowanie i wzmacnianie współpracy sektora kultury z biznesem, a także efektywniejsze informowanie o ofercie kulturalnej, zwiększanie dostępności wydarzeń i miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, a ponadto tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i infrastrukturalnych dla twórców kultury.

„Zależy nam przede wszystkim na ułatwianiu dostępu do kultury poprzez systemowe działania” - wskazał zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski.

„Kultura powinna docierać do mieszkańców, zwłaszcza tam, gdzie przez wiele lat niewiele się działo, jak w przypadku niektórych osiedli na peryferiach miasta. Każdy poznaniak, niezależnie od zasobności portfela, powinien mieć możliwość uczestniczenia w wysokiej jakości wydarzeniach” - podkreślił.

Program ma charakter branżowego uzupełnienia Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ i powstawał w trakcie wielomiesięcznych konsultacji z poznańskim środowiskiem kultury oraz z mieszkańcami Poznania.

Realizacja programu przewidziana jest do 2023 roku, później nastąpić ma jego aktualizacja. Do tego czasu program będzie uzupełniany o konkretne działania, których celem jest lepsze dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb mieszkańców. Nadzorem nad wdrażaniem programu zajmie się Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL